ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี by Mind Map: ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี

1. เจ้าพระยาพระคลัง(หน)

2. -มีความจงรักถักดีต่อพระสามี

2.1. เป็นยอดกุลลสตรี

2.1.1. มีความอดทน

2.1.1.1. มีจิตเป็นกุศล

3. จุดมุ่งหมาย:

3.1. เพื่อใช้ในการเทศน์

3.1.1. นำหลักธรรมมาสอนประชาชน

4. ตัวละคร

4.1. นางมัทรี

5. ลักษณะคำประพันธ์

5.1. เป็นร่ายยาว

5.1.1. วิธีการเเต่งยกคาถาบาลีขึ้นเป็นหลัก

5.1.1.1. เเล้วเเปลกเเต่งเป็นภาษาไทย

6. ผู้เเต่ง

7. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

7.1. -การสรรคำ

7.1.1. -ใช้ถ้อยคำรำพึง

7.1.1.1. -การใช้สำนอนเชิงคำตัดพ้อ

7.1.1.1.1. การใช้เเสดงอารมณ์หึงหวงเข้ามาหักโศก

8. คุณค่าด่านสังคม

8.1. -สะท้อนสังคมค่านิยมเกี่ยวกับสังคมไทย

8.1.1. -สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์

8.1.1.1. -สะท้อนความเชื่อมของสังคมำทย

9. นางสาว ณภัทร ขจรศิลป์ ม.5/1 เลขที่27