DIRECCIÓ MARKETING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIRECCIÓ MARKETING by Mind Map: DIRECCIÓ MARKETING

1. NIVELLS CONSTITUIS PRODUCTE

1.1. A partir de les necessitats que satisfà/beneficis que aporta

1.1.1. Bàsics

1.1.2. Accessoris

1.1.3. Estètics

1.1.4. Simbòlics

1.2. A partir del Bº, classifiquen en productes:

1.2.1. Bàsics

1.2.2. Tangible

1.2.3. Augmentat

2. TIPUS DE PRODUCTE

2.1. Segons naturalessa:béns, serveis, idees

2.2. Segons destinari: producte consum i producte industrual

2.2.1. Producte consum

2.2.1.1. conveniència

2.2.1.2. compra esporàdica

2.2.1.3. especialitat

2.2.1.4. no buscats

2.2.2. Producte industrial

2.2.2.1. Béns de capital

2.2.2.2. Manterials i conjunts incorporables

2.2.2.3. Subministraments i serveis auxiliars

3. MARCA

3.1. Capital de marca

3.1.1. Notoritet marca

3.1.2. Qualitat percebuda

3.1.3. Assoc marca

3.1.4. Lleialtat

3.1.4.1. Nivells de lleialtat

3.1.4.1.1. consumidors orientats al preu

3.1.4.1.2. clients habituals

3.1.4.1.3. consumidors habituals

3.1.4.1.4. amics de la marca

3.1.4.1.5. comsumidors compromesos

3.1.5. Altres actius

3.2. ESTRATÈGIES DE MARCA

3.2.1. Marca enfront producte genèric

3.2.2. Marca distribuïdor

3.2.3. Extensió de marca

3.2.3.1. Marca producte; Marca línia; Marca gamma

3.2.4. Internacionalització de la marca

4. CARTERA DE PRODUCTES

4.1. ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING

4.2. Gamma

4.2.1. amplitud i longitud

4.3. Línia

4.3.1. profunditat línia

4.4. Producte individual

5. INNOVACIÓ

5.1. Grau d'innovació

5.1.1. 1.Nou

5.1.2. 2.Reformulat

5.1.3. 3.Reposicionat

5.1.4. Risc Associat

5.1.4.1. Mercat , Tecnològic, Estratègic

5.2. Procès d'innovació

5.2.1. Models línelas d'innovació

5.2.2. Models Innovació de Cooper / Stage-gate System