ไฟล์ภาพ เเละ นามสกุลไฟล์ภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟล์ภาพ เเละ นามสกุลไฟล์ภาพ by Mind Map: ไฟล์ภาพ         เเละ นามสกุลไฟล์ภาพ

1. GIF

1.1. GIF มาจาก Graphics Interlace File ภาพที่ไม่ต้องการความคมชัดมากนัก จำนวนสีและความละเอียดของภาพไม่ สูงมากนักต้องการพื้นแบบโปร่งใสต้องการแสดงผล แบบโครงร่างก่อน แล้วค่อยแสดงผลแบบละเอียด ต้องการนำเสนอภาพแบบภาพเคลื่อนไหวส่วนขยายคือ .gif

2. JPG

2.1. GIF มาจาก Graphics Interlace File ภาพที่ไม่ต้องการความคมชัดมากนักจำนวนสี ความละเอียดของภาพไม่สูงมากนัก ต้องการพื้นแบบโปร่งใสต้องการแสดงผลแบบโครงร่างก่อน แล้วค่อยแสดงผล แบบละเอียดต้องการนำเสนอภาพแบบ ภาพเคลื่อนไหวส่วนขยายคือ .gif

3. PNG

3.1. PNG มาจาก Portable Network Graphics ภาพที่ต้องการความคมชัดสูงรูปแบบล่าสุด ในการนำเสนอภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถแสดงผลได้ในระบบสีเต็มพิกัด (True Color) มีขนาดไฟล์เล็ก และควบคุมคุณภาพได้ ตามที่ต้องการมีการกำหนดให้พื้นภาพ เป็นพื้นโปร่งใสได้ (Transparent) แสดงผลแบบหยาบสู่ละเอียด (Interlaced) ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .png

4. TIFF

4.1. TIFF มาจาก Tagged-Image File Format รูปแบบที่ใช้เก็บภาพพร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น เลเยอร์ (Layer), Annotation, โหมดภาพทั้งระบบCMYK, RGB, Lab Color ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามต้นฉบับเดิมของภาพเหมาะสมต่อ การเก็บบันทึกภาพต้นฉบับ และภาพสำหรับใช้ประกอบการสร้าง สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนขยายของไฟล์รูปแบบนี้คือ .tif

5. JPEG

5.1. JPEG หรือที่หลายคนคุ้นกับคำว่า JPG เป็นไฟล์แบบมาตรฐานที่ได้รับความ นิยมมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะไม่เพียงแค่ได้ภาพที่คมชัดเท่านั้น แต่ยังได้ไฟล์ไซส์เล็ก ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในเมมโมรี่กล้องได้เป็นอย่างดี แถมเหมาะกับคนที่ชอบ เพื่อน ๆ รวมถึงการปรินท์ภาพด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นไฟล์ที่รองรับการใช้งาน ร่วมกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับภาพแทบทุกชนิด แต่ก็ยังมีข้อเสียด้วยคือไม่รองรับภาพโปร่งใสนั่นเอง

6. PSD

6.1. PSD คือไฟล์ภาพจากโปรแกรม Photoshop โดยเฉพาะ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ Adobeเช่น Illustrator, InDesign Premiere และ After Effects ซึ่งไฟล์ประเภทนี้เหมาะกับการใช้ทำงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งการบันทึกประวัติการทำงาน และเก็บภาพแบบแยกเลเยอร์ ช่วยให้ง่ายต่อการตกแต่งเพิ่มเติม ส่วนข้อเสียของไฟล์ PSD คือต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะเท่านั้น

7. RAW

7.1. PSD คือไฟล์ภาพจากโปรแกรม Photoshop โดยเฉพาะ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ Adobe เช่น Illustrator, InDesign Premiere และ After Effects ซึ่งไฟล์ประเภทนี้เหมาะกับการใช้ทำงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งการบันทึกประวัติ การทำงานและเก็บภาพแบบแยกเลเยอร์ ช่วยให้ง่ายต่อการตกแต่งเพิ่มเติม ส่วนข้อเสียของไฟล์ PSD คือต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะเท่านั้น