Постмодернізм

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Постмодернізм by Mind Map: Постмодернізм

1. сюжети творів - замасковані алюзії

2. культ незалежної особистості

3. потяг до архаїки, міфу, колективного підсвідомого

4. суміш багатьох жанрових різновидів

5. використання підкреслено ігрового стилю

6. химерне переплетіння різних стилів оповіді

7. прагнення поєднати, взаємодоповнити істини