Напрями інформаційних технологій

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями інформаційних технологій by Mind Map: Напрями інформаційних технологій

1. 1

2. поопераційні

3. попредметні

4. по ступеню типізації операцій

5. безпаперова

6. паперова

7. Класифікація інформаційної технології по типу носія інформації

8. Інформаційна технологія обробки даних

8.1. Призначена для вирішення добре структурованих задач, в яких відомі вхідні дані і відомі алгоритми й інші стандартні процедури їхньої обробки

8.2. Рівень операційної діяльності персоналу невисокої кваліфікації

8.3. Вирішення рутинних задач

8.4. Підвищує продуктивність праці

9. Основні компоненти інформаційної технології обробки даних

9.1. Збір даних

9.2. Обробка даних

9.2.1. класифікація групування

9.2.2. сортування

9.2.3. обчислення

9.2.4. укрупнення агрегування

9.3. Збереження даних

9.4. Створення звітів