Trợ giảng ecorp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Trợ giảng ecorp by Mind Map: Trợ giảng ecorp

1. mục tiêu bản thân

1.1. tìm kiếm bản thân

1.1.1. Động lực

1.1.1.1. Ước mơ,niềm tin , sự khao khát

1.1.2. Khao khát

1.1.2.1. biến khao khát thành sức mạnh

1.1.3. Tìm kiếm sự giúp đỡ

1.1.3.1. từ người thầy

1.1.3.2. Một người đi trước

1.2. Mục tiêu

1.2.1. Định hướng cụ thể

1.2.2. Thành tựu có được

1.2.3. Thực trạng

1.2.4. thời gian thực hiện

2. Thực hiện hóa

2.1. mục đích

2.1.1. Làm cho ai , làm vì ai

2.1.2. Tại sao làm , làm như thế nào

2.1.3. Khi nào , bao giờ thì làm , làm cái gì

2.2. Hành động

2.2.1. đọc ,chia sẻ kinh nghiệm với học viên

2.2.1.1. tích lũy kiến thức cho bản thân

2.2.1.2. Truyền cảm hứng cho học viên

2.2.1.3. Rút kinh nghiệm qua từng câu chuyện

2.2.2. Làm báo cáo dự giờ

2.2.2.1. Đánh giá ưu, nhược điểm

2.2.2.1.1. Trợ giảng

2.2.3. Học cách giảng dậy

2.2.3.1. từ trợ giảng, GVNN

2.2.3.2. Tự dậy trước gương

2.2.3.2.1. tự sửa lỗi , đánh gia năng lực bản thân

2.2.4. Luôn tìm kiếm vấn đề , giải quyết nó

2.2.4.1. Vấn đề chung

2.2.4.1.1. đưa ra , thảo luận , giải quyết

2.2.4.2. Vấn đề cá nhân

2.2.4.2.1. Tự sửa lỗi , chia sẽ với anh em

3. Công viện nắm bắt

3.1. -Thông tin học viên

3.1.1. Tên , tuổi , SĐT , ngày sinh

3.2. Quản lý lớp

3.2.1. sĩ số

3.2.1.1. nghỉ

3.2.1.1.1. đi học

3.3. quản lý chuyên môn

3.3.1. làm bài đầy đủ

3.3.1.1. làm nửa vời

3.3.1.1.1. không làm bài

3.3.2. Đưa ra hình thức khen , phạt

3.4. Chăm sóc cuối giờ

3.4.1. học viên yếu kém của lớp

3.4.2. học viên nghỉ học không theo kịp

3.4.3. học viên chưa chú ý nghe giảng

3.5. cách khắc phục giải quyết

3.5.1. đưa ra hình thức phát , khen thưởng

3.5.1.1. tìm hiểu về lý do hoàn cảnh của những học viên nghỉ học

3.5.1.1.1. đưa ra lời khuyên , động viên

3.5.1.2. Tổ chức những hoạt động trong giờ giải lao, nhằm tạo không khí sôi nổi, giải tỏa căng thẳng