Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TANKEKART by Mind Map: TANKEKART
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TANKEKART

En introduksjon til et kognitivt verktøy.

HVA?

Et tankekart er et grafisk nettverk for lagring, organisering og prioritering av informasjon

Bruker stikkord og viktige bilder

Andnvendelig for lesing, revisjoner, notater, og planlegging

HVORFOR?

Vi snakker og skriver i setninger - en lineær uttrykksform

Hjernen min er multi-dimensjonal

Vår hjerne tar inn informasjon på en ikke-lineær måte

Tankekart er ikke-lineære

HVORDAN?

Start i midten med et bilde av emnet, bruk minst tre farger Bruk bilder, symboler, koder, og dimensjonene i hele tankekart Velg stikkord og skrive ved hjelp av store eller små bokstaver Hvert ord / bilde er best alene og sitter på en egen linje Linjene skal være tilkoblet, start fra den sentrale bildet. De sentrale linjene er tykkere, organisk og tynnere etter hvert som de stråler ut fra sentrum Gjør linjene samme lengde som ordet / bildet de støtter Bruk flere farger gjennom tankekart, for visuell stimulering og også for å kode eller gruppe. Utvikle din egen personlige stil av tankekart Bruk vekt og vise foreninger i tankene dine kartet. Hold tankekart klare ved å bruke radial hierarki, rekkefølge eller skisserer å omfavne din grener

Start i midten med et bilde av emnet

Bruk minst tre farger

Bruk bilder, symboler og koder

Hvert ord / bilde er best alene og sitter på en egen linje

Linjene skal være tilkoblet, start fra det sentrale bildet. De sentrale linjene er tykkere, organisk og tynnere etter hvert som de stråler ut fra sentrum

Gjør linjene samme lengde som ordet / bildet de støtter

Bruk flere farger gjennom tankekart, for visuell stimulering og også for å kode eller gruppe

Utvikle din egen personlige stil av tankekart

Bruk vekt og vise foreninger i tankene dine kartet

Hold tankekart klare ved å bruke radial hierarki, rekkefølge eller skisserer å omfavne din grener

VIDEO

NÅR?

Klasserom

Møter

Selvstudium

Ta notater

For å ta beslutninger

Undervisning

Når du kjeder deg

EKSEMPLER

Digitale

Analoge

BAKGRUNN

British popular psychology author Tony Buzan claims to have invented modern mind mapping. He claimed the idea was inspired by Alfred Korzybski's general semantics as popularized in science fiction novels, such as those of Robert A. Heinlein and A.E. van Vogt. Buzan argues that while "traditional" outlines force readers to scan left to right and top to bottom, readers actually tend to scan the entire page in a non-linear fashion. Buzan also uses popular assumptions about the cerebral hemispheres in order to promote the exclusive use of mind mapping over other forms of note making.