TANKEKART

Mitt første tankekart.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TANKEKART by Mind Map: TANKEKART

1. HVA?

1.1. Et tankekart er et grafisk nettverk for lagring, organisering og prioritering av informasjon

1.2. Bruker stikkord og viktige bilder

1.3. Andnvendelig for lesing, revisjoner, notater, og planlegging

2. HVORDAN?

2.1. Start i midten med et bilde av emnet

2.2. Bruk minst tre farger

2.3. Bruk bilder, symboler og koder

2.4. Hvert ord / bilde er best alene og sitter på en egen linje

2.5. Linjene skal være tilkoblet, start fra det sentrale bildet. De sentrale linjene er tykkere, organisk og tynnere etter hvert som de stråler ut fra sentrum

2.6. Gjør linjene samme lengde som ordet / bildet de støtter

2.7. Bruk flere farger gjennom tankekart, for visuell stimulering og også for å kode eller gruppe

2.8. Utvikle din egen personlige stil av tankekart

2.9. Bruk vekt og vise foreninger i tankene dine kartet

2.10. Hold tankekart klare ved å bruke radial hierarki, rekkefølge eller skisserer å omfavne din grener

2.11. VIDEO

3. NÅR?

3.1. Klasserom

3.2. Møter

3.3. Selvstudium

3.4. Ta notater

3.5. For å ta beslutninger

3.6. Undervisning

3.7. Når du kjeder deg

4. HVORFOR?

4.1. Vi snakker og skriver i setninger - en lineær uttrykksform

4.2. Hjernen min er multi-dimensjonal

4.3. Vår hjerne tar inn informasjon på en ikke-lineær måte

4.4. Tankekart er ikke-lineære

5. EKSEMPLER

5.1. Digitale

5.2. Analoge

6. BAKGRUNN