Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS

1. CAUSES

1.1. ECONÒMIQUES

1.1.1. atur

1.1.2. millors condicions de vida

1.2. SOCIALS POLÍTIQUES

1.2.1. guerra

1.2.2. persecució

1.3. NATURALS

1.3.1. terratrèmol

1.3.2. sequera

2. TIPUS

2.1. ESPAI

2.1.1. INTERIOR

2.1.2. EXTERIOR

2.2. DURADA

2.2.1. TEMPORAL

2.2.2. DEFINITIVES

2.3. FORMA

2.3.1. VOLUNTÀRIA

2.3.2. FORÇADA

3. QUÈ SÓN?

3.1. desplaçament de persones

4. SALDO MIGRATORI

4.1. immigrants - emigrants

5. CONSEQÜÈNCIES

5.1. PAÏSOS D'ORIGEN

5.1.1. menys població activa

5.1.2. envelliment

5.1.3. menys atur

5.1.4. menys persones qualificades

5.1.5. arribada de divises

5.2. PAÏSOS ARRIBADA

5.2.1. augment natalitat

5.2.2. rejoveniment

5.2.3. augment activitat econòmica

5.2.4. conflictes socials

5.2.5. xenofòbia

5.2.6. més població activa