Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUESTIONS by Mind Map: QUESTIONS

1. Hàng nhập khẩu

1.1. Từ thị trường nào về?

1.1.1. Cảng/sân bay nào?

1.1.2. Từ địa chỉ lấy hàng/kho hàng nếu nhập EXW, FCA...

1.2. Điều kiện nhập khẩu?

1.2.1. Để báo giá các dịch vụ mình có thể chào giá?

1.3. Loại hàng?

1.3.1. Hàng thông thường => giá thường có sẵn và check được nhanh chóng.

1.3.2. Hàng đặc chủng ( hàng nguy hiểm, hàng quá tải/quá khổ...) => check case by case + giá cao nên mất thời gian

1.4. Hàng container/hàng lẻ?

1.4.1. Hàng container: Cont 20/40, cont đặc chủng, trọng lượng của cả cont...

1.4.2. Hàng lẻ: Chi tiết thông tin kiên hàng

1.5. Đi đường biển/đường hàng không?

2. Hàng xuất khẩu

2.1. Ngược với hàng nhập khẩu

3. Giá request khách đang làm

4. Các yêu cầu khác: Thời gian giao hàng, hoa hồng, các loại thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện ( CO, giấy phép NK, khai báo hóa chất...)