Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP by Mind Map: ERP

1. Wat is het?

1.1. Informatisering en ondersteuning voor interne bedrijfsprocessen

1.2. Afhandeling van alle financiële, logistieke en administratieve afhandelingen binnenin het bedrijf

1.3. Toegepast op alle afdelingen

2. Enterprise Resource Planning

3. Belang voor de onderneming

3.1. Efficiënter, effectiever, sneller en flexibeler werken

3.2. Het bedrijfsproces wordt geoptimaliseerd

3.3. Service wordt beter

3.4. Verlagen van de voorraadkosten

3.5. Minder tijd besteden voor het invullen van orders

4. Dé 3 Tips

4.1. Goed projectmanagement

4.2. Verandermanagement

4.3. Timemanagement

5. ERP = robuuste factor, CRM= snelle auto Wat bedoelt men deze metafoor?

5.1. ERP is een vast systeem. (verder zie notitie)

5.2. CRM vertoont geen vast systeem (verder zie notitie)

6. Welke modules van OpenERP worden in businesscase geïnstalleerd?

6.1. Stock Module

6.2. Account Module

6.3. Purchase Module

6.4. Sales Module

7. Welke modules van OpenERP worden in businesscase niet geïnstalleerd?

7.1. Inventory Module

7.2. Production Module

7.3. HR Module

7.4. Delivery Module

7.5. BI Module

7.6. Engineering Module

7.7. Production Planning Module

8. Welke modules dienen in het geval van Chocolatier Valentino te worden geïnstalleerd?

8.1. Account Module

8.2. Stock Module

8.3. Sales Module

8.4. Inventory Module

8.5. Production Module