Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Статут ЗЗСО by Mind Map: Статут ЗЗСО

1. СОКОЛОВОБАЛКІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І–ІІІ СТУПЕНІВ

1.1. Засновником ЗАКЛАДУ є Нехворощанська сільська рада Новосанжарського району Полтавської області

1.2. Заклад забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти. Заклад може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.3. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад тощо.

1.4. В закладі визначається українська мова мова навчання

1.5. В закладі можуть формуватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів (8-9 класи) та профільні класи (10-11 класи).

1.6. Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання.

1.7. Заклад працює за річним та перспективним планом. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи ЗЗСО, Визначаються перспективи його розвитку.

1.8. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план

1.9. Заклад здійснює співпрацю з сільськогосподарськими підприємствами в сфері науково-дослідних робіт на сільськогосподарських угіддях з метою поєднання навчальних програм з різних предметів з практичними роботами на дослідних ділянках

1.10. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

1.11. У закладі кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб.

2. ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Новокаховської міської ради була створена за рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради (протокол № 6 від 4 червня 1952 р.).

2.2. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституці­єю України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

2.3. Здійснити з 01.09.2018 року поступовий перехід на українську мову навчання, запровадивши навчання українською мовою з першого класу.

2.4. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповід­но до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.5. Основним документом, що регулює навчально-виховний про­цес, є робочий навчальний план

2.6. Зарахування учнів до навчального закладу здій­снюється за наказом директора на підставі особистої заяви

2.7. У школі функціонують індивідуальні, групові, факультативні заняття, робота у центрі розвитку дитини «Крок» та інші позакласні заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.8. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Спеціалізована школа № 64 м. Києва

3.1. Спеціалізована школа № 64 м. Києва (далі за текстом “сш №64”) є спеціалізованим навчальним закладом І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іспанської або англійської мови з першого класу, належить до комунальної форми власності територіальної громади міста Києва

3.2. Териториальною громадою міста Києва передано сш № 64 до сфери управління Солом’янcької районної в місті Києві

3.3. Форма власності – комунальна.

3.4. Індивідуальне навчання та екстернат організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.5. Спеціалізована школа № 64 м.Києва планує свою роботу самостійно відповідно до плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи спеціалізованої школи № 64 м.Києва визначаються перспективи її розвитку.

3.6. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план

3.7. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники спеціалізованої школи № 64 м.Києва самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники

3.8. навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.9. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 31 травня.

3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів

3.11. встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша перерва – 10 хв, друга перерва – 15 хв, третя перерва – 15 хв, четверта перерва – 10 хв, п’ята перерва – 10 хв