Giảm Béo Kisa Spa

Giảm Béo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Giảm Béo Kisa Spa by Mind Map: Giảm Béo Kisa Spa

1. 1 . Quảng cáo Nữ Tuyển Mẫu 6tr 2 . Trãi Nghiệm Siêu Máy Hủy Mỡ 499K Cho Nam

1.1. Tư Vấn qua Kisa Thăm khám lám 1 buổi 499K . Sau khi làm tư vấn khách mua luôn liệu trình

1.1.1. Tư vấn Gói 6 tr (10 buổi )

1.1.1.1. Trả hết tặng 1 buổi chăm sóc da Or làm bụng

1.1.2. Tư vấn Combo 8 tr ( 6 buổi)

1.1.2.1. Tặng 1 buổi làm bụng RF

1.1.3. Tứ giảm béo các vùng khác

1.1.3.1. mặt , cằm 5tr . (1 bảo hành 1 )

1.1.3.1.1. Tặng chăm sóc da

1.1.3.2. Lưng , bắp tay , bắp chân, đùi ( 6 buổi ).. 6tr

1.1.3.2.1. Tặng 1 buổi RF

1.2. Telesale

1.2.1. Tư vấn Lịch hẹn làm thử 1 buổi

1.2.2. Tư Vấn kết quả chương trình tuyển mẫu 85% khách đang ra kết quả tốt. Cam kết mạnh hiệu quả

1.2.3. Tư vấn Kisa Spa tập trung vào hiệu quả cho khách không ép khách mua liệu trình . Khách sẽ qua làm 1 buổi sẽ thấy kết quả hồi Eo từ 3-> 5 cm tự tin mua liệu trình

1.2.4. Sắp lịch cho khách phù hợp với Kisa để mỗi ngày đều FUll hẹn

1.2.5. Tư vấn đường thẳng không lan mang , tập trung hẹn lịch cho khách

1.3. Tư vấn viên

1.3.1. Nhắc lịch trước 1 ngày

1.3.2. Nhắc lịch trước 30 phút

1.3.3. Chăm sóc lịch hẹn mà chưa đến , để tạo hẹn mới dồn vào lịch hẹn còn trống