Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

It og vidensdeling i Syddjurs by Mind Map: It og vidensdeling i Syddjurs
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

It og vidensdeling i Syddjurs

New Topic

Udleveringsdagen

Jeg hører rygter om at alle skal have deres iPad bippet ind/registreret på selve udleveringsdagen på Marienhoffskolen -er det realistisk at det ikke bliver kaos?

Erstatningsansvar

Online vidensdeling

Hvor og hvordan skal vi dele links, undervisningsforløb, apps osv.?

SkoleIntra?

Hvilke muligheder giver iPad, når det kommer til brugen af Skoleintra? Er der nogen, der allerede er i gang og har gjort sig erfaringer fra lærerens side af katederet? Personligt kan jeg se større muligheder for at bruge multiple choice og spørgeskemaer som en del af undervisningen. Her tænker jeg, at både lærer og elever kan arbejde i disse værktøjer. Allan

WiX

Se eksempel på en iPad hjemmeside, som kan bruges både på den enkelte skole og evt. i kommunen. - Mikkel

Fildeling

Når vi kommer i gang med at bruge iPad rundt på skolerne, er det nødvendigt at elever og lærere får mulighed for at gemme og dele dokumenter og lignende med hinanden. Derfor er det en god ide, at vi som Pæd-it vejledere har et overblik over, hvilke online tjenester der fungere med iPad, samt hvilke fordele og ulemper de kan have. Her kommer pæd it netværket ind, hvad er jeres erfaringer? Skal vi i kommunen forsøge at vælge en online tjeneste, vi bruger som standard, eller er det her et område, hvor vi hver især skal gøre vores erfaringer? Hvilket format kan der gemmes i på iPad? Pages/numbers snakker jo ikke så godt med microsoft office (som jo nok stadig er det fortrukne tekstbehandlings redskab). Og er det et egentlig et problem, når alle bruger iPad? Personligt bruger jeg nu Dropbox, hvilket passer rigtig godt til mit behov. Men da jeg endnu ikke har en iPad, ved jeg ikke, hvordan Dropbox fungerer med den i praksis. Jeg har dog fundet dette link, hvor det ser ud til, at der ikke er problemer i forbindelse med brugen. http://bc.pcworld.dk/art/114341/bliv-mere-effektiv-med-ipad I artiklen nævnes der også andre services, der tilbyder cloud storage: MonileMe, iDevice, SugarSync, Box.net Er der nogen der har erfaringer med brugen af disse og iPad? Allan  

Netværksmøder

Netværksmøder Online vidensdeling kan være nok så godt og brugbart i mange henseender. Dog syntes tendensen at være, at der hvor der virkeligt sker noget, der hvor vidensdelingen bliver konkret og værdifuld, er når man sidder ansigt til ansigt med kollegaer. Den personlige kontakt og interaktion er væsentlig, når et program, en idé eller et undervisningsforløb skal deles. Der er nok flere grunde til denne tendens. En travl hverdag er nok ikke en uvæsentlig faktor. Hvis vidensdelingen ligger i et online forum, ligger tiden til det i skarp konkurrence med de daglige nære deadlines. Hvordan kan vi arrangere disse netværksmøder? Vil folk komme, hvis der ikke er timer til det?? -Mikkel Når vi taler netværksmøder tror jeg at det er nødvendigt at vi laver "mini" netværk. Tiden spiller en stor faktor i de flestes hverdag - og der er fysisk langt fra den ene ende af kommunen til den anden. Hvis vi kan holde transporttiden nede tror jeg at der er større chance for at det kan lykkes at stable succesfulde netværksmøder på benene. Vi bliver alle nødt til at investere tid i starten i forhold til brugen af iPads, men den tid skulle jo gerne komme mange gange igen, når vi får oparbejdet rutiner i brugen af udstyret. - Allan  

PIT netværk

I den pædagogiske it-vejleder netværksgruppe (der skal nok arbejdes lidt med navnet) har der vist sig, at være god stemning for at bruge hinandens kompetencer mere og bedre. Mange føler nok som jeg, at der er en stor opgave vi skal løfte de kommende år, og at det kunne være rart at løfte opgaven i flok. En mulighed kunne være, at naboskolerne bruger hinanden mere. At der bliver lagt faste mininetværksmøder ind imellem de store, hvor vi alle er med. Her kunne vi dele erfaringer om både vejledningsmetoder, spændende apps/programmer og ideer til undervisningen. -Mikkel

Fagnetværk

Kunne det være en god idé at lave fagnetværk på tværs af kommunens skoler? Nu får rigtig mange lærere et nyt værktøj i hænderne. Et værktøj hvor mulighederne er mange og konstant vil være under udvikling. Mange lærere vil nok (antagelse) føle et stort behov for at få en masse input til den praktiske undervisning. Nogle lærere vil være hurtige til at se Ipadens muligheder i deres fag. Vil det ikke være oplagt at mødes i fagnetværk, for at udveklse tips og idéer til undervisningen. Alternativet er at bruge en masse kræfter, på at opfinde den dybe tallerken på hver enkelt skole. Mon det ikke også i længden bliver mere tidskrævende, end at mødes med en lille flok kollegaer en gang imellem? Flere detaljer er i spil: Skal der gives timer til det, eller skal det ligge i faktoren? Hvor tit skal vi mødes? Hvor store skal grupperne være? -Mikkel Som faglærer i matematik og geografi kunne jeg sagtens se mig selv mødes med lærere fra andre skoler i forbindelse med faglig vidensdeling. Det kræver dog en "stram" styring samt en meget klar dagsorden. Deltagerne skal vide hvad der kan forventes af et møde og får/giver de hvad de kommer for? Derfor tror jeg også at det er vigtigt at der i starten bliver sat tid af til at evaluere møderne, for på denne måde at ramme det ønskede indhold bedst muligt. - Allan

Indkøringsfasen

1. marts får alle pæd. it-vejledere og bibliotekarer udleveret iPads. 1. april får alle lærere udleveret iPads. Ifølge udrulningsplanen er der allerede fra 1. april lagt op til at holde “Kom godt i gang workshops”. Hvad gør vi? Vi skal have alle med fra starten, både nørderne og skeptikkerne! Hvem skal afholde workshops - og hvordan skal formen være? Er det pæd. it-vejlederens opgave? Kommer der Applekonsulenter? Skal det være en legestue? Allerede senere på foråret skal vi have gang i fagspecifikke workshops på tværs af skolerne. Er det realistisk? Er kalenderen ikke allerede fyldt? - Min er! Ja, hvor paradoksalt det end lyder, så kan jeg personligt bedst lide workshops, hvor der er god tid både til at lytte og til at lege. Hvad der end sker, er jeg sikker på, at tiden får en stor rolle - måske ikke i det teoretiske, men i det praktiske! - Rikke Jeg tror umiddelbart at det vigtigste er at få "skeptikerne" og de usikre med fra start, nørderne kan slet ikke lade være med at forsøge sig frem. Hvis det er os som pæd it-vejledere der skal stå for "kom godt i gangworkshops" er vi nødt til at være meget fleksible i forhold til tidspunkt og målgruppe. Jeg har som Rikke ikke specielt mange huller i min kalender hvor der står udrulningsplan og arbejde i forbindelse med det. - Allan

At få alle med til at danse

Links, materialer mm.

Har du fundet noget spændende materiale eller nogle gode links, så lad os dele!

Diverse artikler og læsestof

Links

Workshops og temadage

Kom-i-gang-workshops

Fagspecifikke workshops

Apps

Undervisningsapps

Har lige set "Book creator for iPad" Den ser rigtig spændende ud. Mon den er kommet med i pakken? - Mikkel

Lærerapps - stor applaus

Generelle apps

Ipadens holdbarhed

Holdbarhedstiltag

Fildeling på iPaden

Kan vi ikke få delt nogle erfaringer? Hvilken retning går vi i? - Mikkel Har lige læst lidt om Meebook - Det ser meget spændende ud, men der er ikke mange informationer. - Mikkel

MeeBook

DropBox

Google Apps

WebDav Server

Hvordan man fortryder indkøb af en app

Referaterfra diverse møder

Budget

Opsætninger/vejledninger

Google mail på iPad

Undgå ekstra regninger

Apple ID uden kreditkort

Hvorfor er det svært at vidensdele online?

Wiki

MindMeister

SkoleIntra

Nyt punkt

Nyt punkt