It og vidensdeling i Syddjurs

Fælles brainstorm og mindmapping over vores it-initiativ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
It og vidensdeling i Syddjurs by Mind Map: It og vidensdeling i Syddjurs

1. New Topic

2. Udleveringsdagen

3. Erstatningsansvar

4. Online vidensdeling

4.1. SkoleIntra?

4.2. WiX

4.3. Fildeling

5. Netværksmøder

5.1. PIT netværk

5.2. Fagnetværk

6. Indkøringsfasen

6.1. At få alle med til at danse

6.1.1. Tiltag på de enkelte skoler

6.1.1.1. Fredags IT café

6.1.2. Tanker om processen

7. Links, materialer mm.

7.1. Diverse artikler og læsestof

7.2. Links

8. Workshops og temadage

8.1. Kom-i-gang-workshops

8.2. Fagspecifikke workshops

9. Apps

9.1. Undervisningsapps

9.2. Lærerapps - stor applaus

9.3. Generelle apps

10. Ipadens holdbarhed

10.1. Holdbarhedstiltag

10.1.1. Transport

10.1.2. Cover

10.1.3. Opbevaring i frikvarterer

11. Fildeling på iPaden

11.1. MeeBook

11.2. DropBox

11.3. Google Apps

11.4. WebDav Server

12. Hvordan man fortryder indkøb af en app

13. Referaterfra diverse møder

14. Budget

15. Opsætninger/vejledninger

15.1. Google mail på iPad

15.2. Undgå ekstra regninger

15.3. Apple ID uden kreditkort

16. Hvorfor er det svært at vidensdele online?

16.1. Wiki

16.2. MindMeister

16.3. SkoleIntra

17. Nyt punkt

18. Nyt punkt