IVANet Seminars

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IVANet Seminars by Mind Map: IVANet Seminars

1. iVANet-RDP Seminar 05

1.1. "Phát triển nội dung nghiên cứu trong ngành KHXH&NV như thế nào?" " trong chuỗi nội dung "Thắp và Giữ Lửa Đam Mê Nghiên Cứu ngành KHXH và NV" của chương trình "Phát Triển Nhà Nghiên Cứu Việt"

1.2. Khách mời: Ms. Đào Vân Vy – PhD Candidate in Education, Michigan State University https://vydao.com/ Dr Trần Kiên – Lecturer in Law, National University, Hanoi https://www.linkedin.com/in/tran-kien... http://www.engagingwithvietnam.net/sp... Dr Hùng Nguyễn – Lecturer in Accounting, Victoria University of Wellington, New Zealand https://www.victoria.ac.nz/sacl/about...

2. Những người Phụ nữ Việt truyền cảm hứng. Buổi hội thảo do TS. Quy Vo Reinhard từ Thuỵ Sĩ, thành viên ban Quản trị mạng lưới Việt nam toàn cầu iVANet khởi xướng và chủ trì, với ba diễn giả vô cùng xuất sắc tham gia buổi nói chuyện: 1. Chị Sandy Hoa Đặng, Giám đốc điều hành quỹ Giáo Dục Việt nam ở Mĩ, Vietnam Education Foundation (VEF); 2. Chị Lý Lê, Phó Giáo sư, Đại học Quốc tế, ĐH Quốc Gia TPHCM; 3. Chị Hương Thanh Đinh, Tiến sĩ, Giám đốc tài chính và rủi ro tại Pháp của công ty Accenture, một công ty đa quốc gia chuyên về tư vấn quản trị, công nghệ, và outsourcing.

3. Starter

3.1. iVANet-RDP - Seminar No.2

3.1.1. Seminar 02 của iVANet thực hiện vào ngày 01 tháng 12 năm 2017 với chủ đề "Học tiến sỹ là học cái gì?"

4. Funding

4.1. iVANet-RDP Seminar 04

4.1.1. iVANet-RDP-Webinar 04 Làm thế nào để xin tài trợ cho các dự án nghiên cứu? Khách mời: TS. Trần Thị Thanh Thỏa - Postdoc, Korea Univeristy TS. Bùi Khánh Huy - Assistant Professor, McGill Univeristy TS. Ngô Anh Văn - AIHS & CIHR Postdoc, University of Calgary Ban tổ chức: TS. Nguyễn Thị Lan Hương Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Thị Lan Hường Nguyễn Quang Minh

5. Proposal

5.1. iVANet-RDP - Seminar No.3

5.1.1. Đề xuất và phát triển một đề cương luận án Tiến sĩ thuyết phục để giữ lửa đam mê trong nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội (How to develop a convincing, impactful and inspirational PhD proposal in social sciences?)

6. Motivation

6.1. iVANet-RDP - Seminar No.1

6.1.1. "Làm sao để bớt cô đơn - Vài ba câu chuyện Hồng Sơn giãi bãy" - Chia sẻ của anh Nghiêm Hồng Sơn Seminar đầu tiên của chương trình Phát triển nhà nghiên cứu Việt.

6.2. iVANet 07: How can 'global' Viet ladies be successful and happy both at home and at work?

7. Doing

7.1. iVAnet--RDP webinar 08: Nghiên cứu Tiến sĩ ngành KHXH&NV được thực hiện như thế nào?

7.1.1. Đây là webinar tiếp theo trong chuỗi nội dung “Thắp và giữ lửa đam mê nghiên cứu ngành KHXH và NV” trong Chương Trình Phát Triển Nhà Nghiên Cứu Việt (iVaNet RDP) đã diễn ra thành công với sự tham gia của 51 người kể cả diễn giả và BTC. Webinar tập trung làm rõ những câu hỏi xoay quanh sự kết nối giữa phương pháp luận và nội dung và mục tiêu nghiên cứu; làm thế nào để đảm bảo tính khả thi, tính mới, chất lượng của nghiên cứu; các phương pháp lấy số liệu và phân tích số liệu cơ bản. Diễn giả: - GS Vũ Tường (ngành KH Chính Trị- ĐH Oregon, Mỹ), - PGS Giang Thanh Long (ngành Kinh Tế học, ĐH Kinh Tế Quốc Dân), - TS. Ngô Tuyết Mai (ngành KH Giáo Dục, ĐH Flinders, Úc)

7.2. iVANet-RDP Seminar 05 - How to build " The What" of a PhD Study of SSH?

7.2.1. "Phát triển nội dung nghiên cứu trong ngành KHXH&NV như thế nào?" " trong chuỗi nội dung "Thắp và Giữ Lửa Đam Mê Nghiên Cứu ngành KHXH và NV" của chương trình "Phát Triển Nhà Nghiên Cứu Việt" Khách mời: Ms. Đào Vân Vy – PhD Candidate in Education, Michigan State University https://vydao.com/ Dr Trần Kiên – Lecturer in Law, National University, Hanoi https://www.linkedin.com/in/tran-kien... http://www.engagingwithvietnam.net/sp... Dr Hùng Nguyễn – Lecturer in Accounting, Victoria University of Wellington, New Zealand https://www.victoria.ac.nz/sacl/about...

8. Output/Publication

8.1. iVANet RDP Webinar 09: How to Publish Your First High-quality Journal Article?

9. Aftermath

9.1. iVANet webinar 06_Những ngả đường hậu tiến sỹ