Граматичні помилки

Граматичні помилки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Граматичні помилки by Mind Map: Граматичні помилки

1. Морфологічні

1.1. іменникові

1.2. прикметникові

1.3. дієслівні

1.4. займенникові

1.5. прислівникові

2. Види помилок

2.1. морфемні

2.2. словотвірні

2.3. морфологічні

2.4. синтаксичні

3. Синтаксичні

3.1. словосполучення

3.2. просте речення

3.3. складне речення

4. Морфемні та словотвірні