Ακρίτες

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ακρίτες by Mind Map: Ακρίτες

1. Μόνιμοι φρουροί στις άκρες των συνόρων

1.1. Καύκασος-Εύξεινος Πόντος-Περσικός Κόλπος

2. Προνόμια Ακριτών:δωρεάν γη για καλλιέργεια,άλογα και πανοπλίες για τους πολέμους,απαλλαγή από τους φόρους

3. Δραστηριότητες Ακριτών:φρουρούσαν τα περάσματα των συνόρων,εμπόδιζαν τους εχθρούς να λεηλατούν,γυμνάζονταν για να είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι,βοηθούσαν στην οχύρωση των ακριτικών πόλεων

4. Ο λαός τους αγαπούσε και τους θαύμαζε.

5. Ακριτικά Τραγούδια

6. Έγιναν ονομαστοί μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα.(απειλή Αράβων)

7. Ο πιο ξακουστός Ακρίτας ήταν ο Βασίλειος Διγενής.