Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA INDÚSTRIA by Mind Map: LA INDÚSTRIA

1. Localització

1.1. Energia

1.1.1. gran xarxa de distribució

1.2. Treball

1.2.1. número suficient de treballadors i centres de qualificació

1.3. Capital

1.3.1. instal·lacions i sistemes financers (bancs, assegurances...)

1.3.1.1. capital ociós per culpa de l'acomulació des de l'agricultura i els viatges transatlàntics

1.4. Matèries primeres

1.4.1. productes que a més de l'ús natural són susceptibles de ser transformats

1.5. Serveis i transport

1.5.1. centres de publicitat, marketing.../ modes de transport, punts del territori en que coincideixen diferents tipus de transport

1.6. Decisions personals

1.6.1. exemple: portar el teu fill a l'escola que vulguis

2. Causes de revolució

2.1. canvi radical i ràpid de les condicions socials, econòmiques...etc, en la relació entre persones

2.2. aparició d'una activitat econòmica que va fer possible que canviés el món

2.3. s'utilitzen màquines simples

3. Tipus

3.1. Segons la mida

3.1.1. Petita (- 50)

3.1.2. Mitjana (50-250)

3.1.3. Gran (+250)

3.2. Segons la producció

3.2.1. Pesades/béns de producció

3.2.1.1. aquelles que el producte que tenen no és accessible per a tothom

3.2.2. LLeugeres/béns de consum

3.2.2.1. facil de ser consumit per a tothom

3.3. Segons la propietat

3.3.1. Pública

3.3.1.1. El capital és de l'estat (TMB)

3.3.2. Cooperativa

3.3.2.1. El capital està en mans del treballador

3.3.3. Empreses privades

3.3.3.1. El capital està repartit proporcionalment, Societat Anònima (accions)

4. Elements

4.1. Matèries primeres

4.1.1. productes nous que a més de l'ús natural són susceptibles de ser transformats (cotó)

4.2. Treball

4.2.1. Agrari = mà d'obra més barata

4.3. Energia

4.3.1. matèria primera de la que se'n pot extreure treball

4.4. Capital

4.4.1. Físic

4.4.1.1. instal·lacions que necessito

4.4.2. Financer

4.4.2.1. element de caràcter financer, crèdit...

4.5. Tecnologia

4.5.1. aplicació del coneixement

4.5.1.1. Selfaction (més producte i més barat)

4.6. Organització/empresa

4.6.1. algú que sap ajuntar tots els elements de producció, els coordina, es planteja un objectiu i els fa funcionar i avançar.

5. Procès de revolució

5.1. Tèxtil (cotó)

5.1.1. cadascú tenia una màquina de cosir a casa per fer-se la roba

5.1.2. si no tenien temps de fer-se la roba anaven al mercat (més barat, divers i pràctic)

5.1.2.1. el venien dient que era un producte de primera necessitat

5.2. Siderúrgia

5.2.1. creació d'acer amb els forns de coc

5.2.1.1. donant cops al acer s'extreu l'aire i d'allà en surt un material més dur = acer quirúrgic

5.2.1.2. gran negoci gràcies a que tenien molta quantitat d'acer (torre Eiffel, ferrocarrils...)

5.3. Sector Químic

5.3.1. producció de productes sintètics

5.3.1.1. ALFRED NOBEL

5.3.1.1.1. inventor de la dinamita (es va empanadir i va deixar tota la seva fortuna a les ciències i les arts)

5.4. Automoció

5.4.1. utilització de la màquina de vapor

5.4.1.1. AUGUST DAIMLER

5.4.1.1.1. creador del primer motor d'explosió (Mercedes)

5.4.1.2. HENRY FORD

5.4.1.2.1. creador del cotxe més venut de la història (Ford T)

5.5. El circuit imprès (ràdar)

5.5.1. desenvolupament de l'electrònica, les comunicacions i telecomunicacions

5.5.1.1. augment de tot menys del cost

6. Dispersió

6.1. Deslocalització

6.1.1. quan una empresa decideix portar el seu procés de producció a un altre lloc perquè li surt més a compte

6.2. Desconcentració

6.2.1. no fabricar-ho tot en un mateix lloc, perquè hi ha variacions en el producte

6.3. Desestructuració

6.3.1. repartir el procés de producció en diferents llocs del món per aprofitar les avantatges d'aquell lloc