Fidelització del treballador

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fidelització del treballador by Mind Map: Fidelització del treballador

1. Retribució

1.1. Retribució econòmica

1.2. Salari emocional

2. Clima laboral

2.1. Treball en equip

2.2. Canals de comunicació

2.3. Lloc de treball adequat

3. Estil de lideratge

3.1. Relació i comunicació amb el cap directe

3.2. Reconeixement positiu dels caps

4. Flexibilitat

4.1. Polítiques de conciliació

4.2. Grau d'autonomia

4.3. Flexibilitat salarial (rendiment empresarial)

5. Formació

5.1. Programes personalitzats de formació

5.2. Formacions escollides pels treballadors

6. Plans de carrera

6.1. Plans de carrera personalitzats dins de l'organització

6.2. Programes de promoció