Σπουδές

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Σπουδές by Mind Map: Σπουδές

1. Χρήσιμοι μεθόδοι

1.1. Αποφυγή multi-tasking και ενασχόληση με μία υποχρέωση τη φορά

1.2. Χρήση προσωπικών προθεσμιών

1.3. Επικέντρωση κυρίως στις προτεραιότητες

1.3.1. Διαγραφή πραγματοποιημένων καθηκόντων

1.3.2. Χρήση λίστας (Checklist)

2. Συμπεριφορά

2.1. Ευελιξία

2.2. Ξεκαθαρισμός στόχων και αξιών

2.3. Οργάνωση σειράς προτεραιοτήτων

3. Εφαρμογή προγράμματος

3.1. Σχεδιαμός του αύριο σήμερα

3.1.1. Διαχωρισμός καθημερινών υποχρεώσεων και μαθημάτων

3.2. Εύρεση ωρών γιά πιό αποτελεσματικό διάβασμα

3.3. Συντονισμός και επανάληψη

4. Μαθήματα

4.1. Επιμονή

4.2. Προσοχή χωρίς αντιπερισπασμούς

4.3. Οργανωμένο διάβασμα

4.3.1. Συνεχής εξάσκηση σε μαθήματα αδυναμίας

4.3.2. Χρήση γραπτών σημειώσεων γιά πιό αποτελεσματικό διάβασμα