การเปลื่ยนแปลงเทคโนโลยีการถนอมอาหารประเภทนมโดยใช้ความร้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเปลื่ยนแปลงเทคโนโลยีการถนอมอาหารประเภทนมโดยใช้ความร้อน by Mind Map: การเปลื่ยนแปลงเทคโนโลยีการถนอมอาหารประเภทนมโดยใช้ความร้อน

1. ด.ช.ภานูพงษ์ มรกฏ :ด.ช.ณัฐวุฒิ มีเจตนา: ด.ช.กิตติวินท์ เขียวนาค

2. กฟ

3. เกิดจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการระเหยน้ำออกจากน้ำนมที่พ่นออกมาเป็นละอองอย่างรวดเร็วทำไห้นมกลายเป็นนมผงไม่ทำลายสารอาหาร

4. การทำแห้งแบบพ่นฝอย

5. ใช้อุณภูมิไม่ต่ำกว่า133องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ2-3วินาทีการสุญเสียวิตามินการเปลื่ยนสีและกลิ่นของนมน้อยกว่าวิธีเตอริไลส์

6. ยูเอฃที

7. ใช้อุณภูมิไม่ต่ำกว่า100องศาเซลเซียสเป็นเวลานานทำลายเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม?ต่างๆ ที่ทำให้นมเสียได้ทั้งหมด

8. สเตริไลส์

9. ใช้อุณภูมิไม่ต่ำกว่า63องศาเซลเซียสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30นาทีหรือไช้อุณภูมิไม่ต่ำกว่า72องศาเซลเซียสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วินาทีแล้วทำไห้เย็นลงทันทีที่อุณภูมิไม่ต่ำกว่า5องศาเซลเซียส

10. พาสเจเจอร์ไรส์

11. เป็นวิธีการอย่างง่ายโดยใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แต่ยังฆ่าเชื้อไม่ได้ทั้งหมด

12. การต้ม