Особиста технологічна модель проведення уроків української мови та літератури

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Особиста технологічна модель проведення уроків української мови та літератури by Mind Map: Особиста технологічна модель проведення уроків української мови та літератури

1. Ігрові технології

1.1. Функції ігрових технологій

1.1.1. Соціокультурна

1.1.2. Самореалізаційна

1.1.3. Комунікативна

1.1.4. Діагностична

1.1.5. Корекційна

1.1.6. Розважальна

1.1.7. Ігротерапевтична

1.2. Цілі ігрових технологій

1.2.1. Навчальні

1.2.2. Розвивальні

1.2.3. Виховні

1.2.4. Творчі

1.3. Види дидактичних ігор

1.3.1. Ігри припущення

1.3.2. Ігри загадки

1.3.3. Ігри доручення

1.3.4. Ігри подорожі

1.3.5. Ігри бесіди

1.4. Структура проведення гри

1.4.1. Орієнтація

1.4.2. Підготовка до проведення

1.4.3. Проведення гри

1.4.4. Обговорення гри

1.5. Компетентності, які дають можливість розвивати ігрові технології

1.5.1. Загальнокультурна

1.5.2. Навчально-пізнавальна

1.5.3. Інформаційна

1.5.4. Комунікативна

1.5.5. Особистісного самоврядування

1.6. Підходи

1.6.1. Системний

1.6.2. Текстоцентричний

1.6.3. Компетентнісний

1.7. Практичне заняття

1.7.1. Групова форма роботи

1.7.2. Off-line навчання

1.7.2.1. метод практичних вправ

1.7.2.2. моделювання ситуації для вивчення мовних тем

1.7.2.2.1. прийом конструювання

1.7.2.2.2. прийом моделювання

2. У прктиці навчання розділяють ігри

2.1. Направлені на засвоєння знань і навичок, передбачених програмою навчальної дисципліни

2.2. Направлені на формування загальних способів пізнавальної діяльності, культури навчальної праці, досвіду творчої діяльності

3. Приклади

3.1. Дидактичні ігри

3.1.1. Хто швидше?

3.1.2. Кола на воді

3.1.3. Мікрофон

3.1.4. Пелюстки ромашки

3.2. Рольові ігри

3.2.1. Маска

3.2.2. Хто з героїв твору

3.2.3. Інтерв'ю письменника

4. Практичні поради щодо проведення дидактичних ігор

4.1. Маскування складної діяльності

4.2. Поведінка викладача

4.3. Акцент на емоційні моменти ігрового завдання

4.4. Свобода учнів для вкладання особистих підтекстів