Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Myre by Mind Map: Myre

1. overordnet myre arter

1.1. kommer om foråret

1.2. Midt på sommeren ligger dronningen nogle specielle æg. Der bliver til hanner og hunner. De har vinger på ryggen, de flyver højt op i luften hvor de parre sig kort efter parringen dør hannen.

1.3. mere end 14000 arter

1.3.1. ca. 50 foreskellige arte i Danmark

1.3.2. 5-10.000 myre i en koloni

1.3.3. myretue

1.3.3.1. nogle myre bygger ikke myretue

1.3.3.2. andre myre bygger myretue

1.3.3.3. Myretuen kan blive op til 2 meter høj og have en omkreds på næsten 20 meter den underjordiske del kan gå helt op til 1 meter ned i jorden

1.3.4. Det er et rovdyr

1.3.4.1. den er giftig i baghalen

1.3.5. udsende

1.3.5.1. har 2 følehorn

1.3.5.2. 6 ben

1.3.5.3. størrelsen er alt fra få milimeter til flere centimeter

1.3.5.4. har udvendigt skelet

1.3.6. kan løfte op til 50 gange sin egen vægt

1.3.6.1. 20 myre til 1 kg

1.3.6.2. vejer ofte 1-2mg

1.3.6.3. 1200 myre kan flytte en mand på 60 kg

1.3.7. levesteder

1.3.7.1. om vinteren i danmark søger de under jorden

1.3.7.2. havemyren er ofte under have fliserne eller under huset

1.3.8. hunnerne er større end hannerne

1.4. æglægning

1.4.1. videnskablige navn er formicidae

1.4.1.1. Den er nært beslægtet med vipse

1.4.2. hos den røde skovmyre er det kun dronningen der kan lægge æg

1.4.3. hos andre myre arter kan der godt være flere dronninger der ligger æg på en gang

1.4.4. faraomyre kan leve i 4-12 måneder

1.4.4.1. sort have myre kan leve i 15 år.

1.4.4.2. dronninge myren lever i ca. 25 år

2. rød skov myre

2.1. levested

2.1.1. Rød Skovmyre kan træffes fra det tidlige forår, hvor den ofte samles på redens top for at varme sig. Her kan man være heldig at se dronningen i klumpen sammen med sine arbejdere. I løbet af efteråret graver den sig dybere ned i reden og gemmer sig dybt under reden om vinteren.

2.1.2. den lever gerne i lysninger og skovbryn af gran eller fyr

2.1.2.1. den er meget normal i nåleskove

2.1.3. de bygger store tuer der kan blive op til 2 meter høje med flere meter i omkreds

2.1.4. om vinteren lever myrene under tuen for at holde varmen

2.1.5. den er mest udbredt i det nordlige europa og asien

2.1.6. myretuen

2.1.6.1. den kan rumme op til 100.000 myre

2.1.6.2. og op til 100 dronninger

2.2. facts om den røde skov myre

2.2.1. bliver også kaldt rødtissemyre

2.2.2. den er i famile med myre

2.2.3. Dyre klasse insekter

2.2.4. Latinsk navn Fomica rufa

2.2.5. engelske navn wood ant

2.2.6. dens fjender er fugle og især spætter

2.3. formering

2.3.1. det er kun dronningen der kan formere sig

2.3.2. den lægger æg

2.3.3. Parringen sker i myretuen. Æg og pupper flyttes rundt i tuen, hvor temperaturen er bedst. Æg, der lægges tidligt på året, bliver til hanner. Æg, der lægges sidst i maj, bliver til arbejdere.

2.4. udseende

2.4.1. 2 følehorn

2.4.2. dronninger og hannerne er 9-11 mm

2.4.3. Abejder myrene er 4-9 mm

2.4.4. de har en tydelig 2 farvet krop

2.4.5. det er en stor og kraftig myre

2.4.6. 6 ben

2.4.7. udvendigt skelet

2.5. føde

2.5.1. honningedug fra bladlus og insekter når de er voksne

2.5.2. som larve lever de af insekter

2.6. kendetegn

2.6.1. dens kendetegn er at hovedet og bagkroppen er sort eller mørkebrun imens forkroppen er rødbrun

2.6.2. Arten er meget aggressiv, både over for større dyr og mennesker, men også over for andre myrearter. Den er dominerende i forhold til andre myrearter og udrydder som regel alle andre myresamfund af nærtbeslægtede arter

2.7. leve tid