Методи вивчення англійської мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи вивчення англійської мови by Mind Map: Методи вивчення англійської мови

1. Традиційні

1.1. Аудіо-лінгвальний метод

1.2. Аудіо-візуальний

1.2.1. Метод

2. Альтернативні

2.1. Драматико-педагогічний метод

2.2. Метод Берліца

2.3. Метод гіпнопедії

2.4. Метод мовчання

2.5. Метод повної фізичної реакції

2.6. Сугестивний метод

2.7. Ситуативний метод

2.8. Метод повного занурення

3. Інноваційні