Наслідки Першої світової війни

Наслідки Першої світової

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Наслідки Першої світової війни by Mind Map: Наслідки Першої світової війни

1. Розорення економіки багатьох країн

2. Значні людські жертви

3. Посилення міграційних процесів

4. Формування нових національних держав

5. Посилення державного втручання в економіку

6. Піднесення нац.-визвольного руху в Азії та Африці

7. Прискорення технічного прогресу

8. Війни та революції сприяли краху монархічних режимів