Fases selecció i reclutament

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fases selecció i reclutament by Mind Map: Fases selecció i reclutament

1. Fases prèvies

1.1. Perfil psicoprofessional

1.2. Reclutament candidats

1.3. Preselecció per CV o formulari

2. Fases centrals

2.1. Proves (professionals/psicotècniques)

2.2. Entrevistes

2.3. Comprovació refències

3. Fases finals

3.1. Adscripció al lloc de treball

3.2. Reconeixement mèdic

3.3. Formació

3.4. Període de prova

3.5. Contractació definitiva

4. H