Технологія модульно-блочного навчання Автори-розробники – Г. Лєвітас, В. Гузєєв.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Технологія модульно-блочного навчання Автори-розробники – Г. Лєвітас, В. Гузєєв. by Mind Map: Технологія модульно-блочного навчання  Автори-розробники – Г. Лєвітас, В. Гузєєв.

1. аглютинації (поєднання несумісного)

2. Компетентності НУШ

2.1. Спілкування державною і рідною мовами.

2.2. Математична грамотність.

2.3. Природничі.

2.4. Інформаційно-цифрова.

2.5. Уміння навчатися впродовж життя.

2.6. Соціальні і громадянські.

2.7. Підприємливість.

2.8. Загальнокультурна грамотність.

2.9. Екологічна грамотність і здорове життя.

3. Технологічні етапи (структура модуля 4 циклу)

3.1. Перший урок – вивчення нового матеріалу

3.1.1. Установча бесіда

3.1.2. Завдання випереджального характеру

3.1.3. Первинне закріплення

3.2. Другий урок – урок узагальнення

3.2.1. Конспект вивченого матеріалу та питання до нього відтворюється на дошці (екрані)

3.2.2. Самостійне опрацювання матеріалу за підручником

3.2.3. Обговорення у парах

3.2.4. Відповіді на запитання

3.3. Третій урок – закріплення

3.3.1. Робота із зошитами з друкованою основою

3.3.2. Виконання індивідуальних завдань творчого характеру

3.4. Четвертий урок – корекція

3.4.1. опитування за конспектом

3.4.1.1. Відтворення конспекту в зошиті або його самостійне укладання учнями

3.4.2. Підготовка й написання контролюючих робіт

4. Структура

4.1. Цільові настанови

4.2. Проектування змісту модулів

4.3. Поєднання методів, форм та засобів навчання

4.4. Конструювання навчальних модулів та дидактични матеріалів

4.5. Рейтингова система контролю та оцівання

5. методи навчання

5.1. пояснювально-ілюстративні

5.2. евристичні

5.3. програмовані

5.4. проблемного викладу

5.5. частково-пошукові

5.6. дослідницькі

5.7. емпатії (перевтілення)

5.8. порівнянь

5.9. перевтілення

6. форми

6.1. бесіда

6.2. практикум

6.3. нетрадиційна структура заняття

6.4. ретельно продуманий сценарій заняття

6.5. оригінальне оформлення місця проведення

6.6. використання різноманітних засобів навчання

6.6.1. музика

6.6.2. відео

6.6.3. мультимедійне обладнання

6.7. раціональне поєднання різних способів навчальної взаємодії учасників навчального процесу

6.7.1. колективна

6.7.2. групова

6.7.3. парна

6.7.4. індивідуальна робота

6.8. забезпечення емоційного впливу на учнів

6.9. створення атмосфери творчого пошуку

6.10. висока активність кожного школяра

6.11. оригінальний підсумок заняття

7. Прийоми

7.1. мисленєвого характеру

7.1.1. аналіз

7.1.2. синтез

7.1.3. абстрагування

7.1.4. конкретизація

7.1.5. узагальнення

7.2. зумовлені змістом теми (різними видами розбору)

7.2.1. фонетичний

7.2.2. лексичний

7.2.3. морфемний

7.2.4. словотворчий

7.2.5. морфологічний

7.2.6. синтаксичний

7.2.7. стилістичний

7.2.8. графічного розбору

7.2.9. розбору-міркування

7.3. роботи над текстом

7.3.1. озаголовлення тексту

7.3.2. членування тексту

7.3.3. складання плану

7.3.4. визначення основної думки тексту

7.3.5. побудова тексту певного стилю

7.3.6. відтворення деформованого тексту

7.4. Застосування казок

7.4.1. «Приваблива ціль»

7.4.2. «Чарівної палички»

7.4.3. «Знайомі персонажі в нових ситуаціях»

7.4.4. «Фантастичне перевтілення»

8. Особиста технлогічна модель проведення уроків української мови ГорощукІ.В.

9. Інструменти

9.1. Інтернет-ресурси

9.2. Інфографіка

9.3. Ментальні карти

9.4. Візуалізація

9.5. Навчальні сайти