El sistema educatiu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El sistema educatiu by Mind Map: El sistema educatiu

1. ESO

1.1. Batxillerat

1.1.1. Estudis universitaris

1.1.2. Ensenyaments superiors de disseny

1.1.3. Ensenyaments superiors de música

1.1.4. Ensenyaments superiors de dansa

1.1.5. Ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns naturals

1.1.6. Ensenyaments superiors d'art dramàtic

1.2. Formació professional

1.3. Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

1.4. Ensenyaments esportius

1.5. Ensenyaments professionals de música

1.6. Ensenyaments professionals de dansa

2. SENSE ESO

2.1. Programes de formació i inserció

2.2. Programes de promoció professional

2.2.1. Formació professional

2.2.2. Ensenyaments esportius

2.2.3. Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

3. Altres ensenyaments

4. Educació d'adults

5. Idiomes

6. Estudis univeritaris