Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Buổi 1 by Mind Map: Buổi 1

1. CV

1.1. Liệt kê thật nhiều mục mình làm được

1.2. Cho nhà tuyển dụng thấy cái họ đang cần là những cái mình có

1.3. Chỉ ra thật nhiều bằng cấp

2. Nhảy việc

2.1. Khi chúng ta đã bảo hòa kiến thức

2.2. Xin được việc mới rồi mới xin nghỉ việc

2.3. Xác định đúng thời gian bắt đầu làm tại công ty mới để kết thúc công việc tại công ty cũ

3. Kinh nghiệm làm việc: đo lường bằng những gì chúng ta làm được chứ k phải số năm làm việc

3.1. Công ty lớn: Chủ động học hỏi và không từ chối giúp đỡ làm những công việc khác

3.2. Công ty nhỏ: học thêm ở các trung tâm (vd thực hành kế toán ở trung tâm thầy Sáng Nguyễn) để biết được những cái sai

3.3. Phải biết quan sát ý người khác, làm việc theo quy trình của công ty

4. Nguyên tắc học

4.1. Học là phải ghi nhớ đc và nguyên lý 80-20

4.2. Học là phải luôn sẵn sàng ghi chép, phải mindmap, phải nắm được từ khóa

4.3. Tập trung vào những cái cần, trọng tâm

4.4. Phải có tinh thần hợp tác

4.5. Phải học thuộc và thực hành nhiều lần. Nếu bài cũ chưa hỉu vẫn tiếp tục học bài mới và cố gắng hiểu bài cũ.