FACTORS DE L'EMPRESA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FACTORS DE L'EMPRESA by Mind Map: FACTORS DE L'EMPRESA

1. Deslocalització

1.1. Quan es tanca una empresa i s'instal·la a un altre lloc

2. Desconcentració

2.1. Quan es necessita adaptar als gustos d'un mercat local d'allà on ven

2.1.1. Obre centres de producció el més a prop possible

3. Desestructuració

3.1. Quan una empresa fabrica diferents components del seu producte als llocs on els hi surt més rendible

3.1.1. Ex: El cautxú dels pneumàtics al Brasil