Hãng Pharma sử dụng rất nhiều vỉ nhựa để đựng thuốc.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hãng Pharma sử dụng rất nhiều vỉ nhựa để đựng thuốc. by Mind Map: Hãng Pharma sử dụng rất nhiều vỉ nhựa để đựng thuốc.

1. Nhà sản xuất

1.1. Chi phí nghiên cứu bao bì mới cao

1.2. Hãng Pharma chưa chú trọng vấn đề môi trường

2. Người tiêu dùng

2.1. Người tiêu dùng luôn muốn mua sản phẩm có giá thành rẻ

3. Tính cạnh tranh

3.1. Gặp khó khăn trong việc thay đổi chất liệu khác.

3.2. Gặp khó khăn trong việc đưa bao bì mới đến tay người tiêu dùng

4. Cách bảo quản khác

4.1. Chai (lọ) thủy tinh dễ vỡ, khó vận chuyển

4.2. Thuốc đựng trong chai (lọ) khi lấy khó kiểm soát số lượng và tác động từ môi trường bên ngoài.

4.3. Bảo quản bằng giấy dễ rách, ướt.

5. Khác

5.1. Việc tái chế vỉ nhựa vẫn chưa được quan tâm

5.2. Chưa có điều luật hạn chế việc lạm dụng vỉ nhựa để đựng thuốc.