Компетенції НУШ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Компетенції НУШ by Mind Map: Компетенції НУШ

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

2. Спілкування іноземними мовами

3. Математична грамотність

4. Компетентності в природничих науках і технологіях

5. Інформаційно-цифрова компетентність

6. Уміння навчатися впродовж життя

7. Соціальні і громадянські компетентності

8. Підприємливість

9. Загальнокультурна грамотність

10. Екологічна грамотність і здорове життя