MARKETING DLA PREZESA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MARKETING DLA PREZESA by Mind Map: MARKETING DLA PREZESA

1. KSIĄŻKA

1.1. 100 STRON

1.2. KONKRET

1.3. ZAWARTOŚĆ

1.4. FORMATY

1.4.1. W OneNote

1.4.1.1. Video

1.4.1.2. Zalaczniki

1.4.1.3. Edycja

1.4.1.4. Odswiezanie

1.4.2. IBOOKS

1.4.3. MOBI

1.4.4. AUDIO

1.4.5. SWAY

1.4.6. STRESZCZENIE - PREZENTACJA DLA ZESPOŁU

1.4.7. DODATKI

1.4.7.1. KALENDARZ TREŚCI

1.4.7.2. MATRYCA STRATEGII TREŚCI

1.4.7.3. PERSONA

1.4.7.4. NOTES DO PYTAŃ KLIENTÓW

1.4.7.5. MINDMAPY

1.4.7.6. PLAKATY - INFOGRAFIKI

1.4.7.7. QR KODY

2. PODCAST

2.1. PRZYKŁADY

2.2. PORADY

2.3. NARZĘDZIA

2.4. KSIĄŻKA AUDIO

3. SPOŁECZNOŚĆ

3.1. SPOTKANIA

3.1.1. PREZESI

3.1.2. ZAPROSZENIA

3.1.3. REGIONALNE

3.2. STRONA

3.3. NEWSLETTER

3.4. WARTOŚĆ

3.4.1. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

3.4.2. ZACHĘTA DO DZIAŁANIA

3.4.3. NETWORKING

4. PARTNERZY

4.1. TECHNOLOGIA

4.2. MARKETING

4.3. FINANSE

5. PERSONA

5.1. ZBIGNIEW KURANT

5.2. PREZES DALMEC

6. PARTNERZY