ДЕЛІБЕРАТИВНА ФІЛОСОФІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ДЕЛІБЕРАТИВНА ФІЛОСОФІЯ by Mind Map: ДЕЛІБЕРАТИВНА ФІЛОСОФІЯ

1. Змістовий модуль 2. Базові напрямки деліберативної філософії

1.1. Тема 2. Типологія політичного

1.2. Тема 3. Критична теорія як базова засада комунікативного мислення

2. Змістовий модуль 3. Сучасний лібералізм versus комунітаризм

2.1. Тема 4. Громадянське суспільство як практичний вимір деліберативної філософії

2.2. Тема 5. Лібертаріанство

3. Змістовий модуль 1. Предмет та проблемне поле деліберативної філософії

3.1. Тема 1. Предмет та проблемне поле деліберативної філософії

4. Змістовий модуль 4. Ліберальна філософія та сучасна політична проблематика

4.1. Тема 6. Комунітаризм

4.2. Тема 7. Різновиди деліберативності

5. Літературні джерела

6. Персоналії