Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Islam by Mind Map: Islam

1. uskomukset ja oppi

1.1. jumalakäsitys

1.1.1. ehdoton monoteismi

1.1.1.1. Jumalasta käytetään nimeä Allah

1.2. pelastuskäsitys

1.2.1. Allahin tahtoon tulee alistua ja uskonnon velvoitteita tulee noudattaa tarkasti

1.2.1.1. viimeisellä tuomiolla puidaan hyvät ja pahat teot läpi

1.2.1.1.1. pelastuminen riippuu Jumalan armosta

1.3. ihmiskäsitys

1.3.1. ihminen on Jumalan luoma, pohjimmiltaan hyvä ja vastuussa teoistaan.

1.4. oppi

1.4.1. usko yhteen Jumalaan

1.4.2. usko profeettoihin

1.4.3. usko enkeleihin

1.4.4. usko kirjoihin

1.4.5. usko kuolemajälkeiseen elämään

1.4.6. ymmärrys siitä, että kaikki hyvät ja pahat asiat tulevat Jumalalta

1.4.7. usko tuomiopäivään

1.4.8. usko ilmestyksiin

1.4.9. usko ylösnousemukseen ja tuomioon

1.4.10. usko kohtaloon

2. kulttuuri

2.1. taide

2.1.1. Islamilaista taidetta näkyy lähinnä rakennuksissa

2.1.1.1. Jumalan, ihmisen tai eläimen kuvaaminen kiellettyä

2.1.2. persialainen taide

2.1.2.1. esimerkiksi rukousmattojen kuviointi

2.1.3. geometriset kuvat

2.1.4. teoksia, jotka eivät esitä/kuvaa mitään

2.1.5. mosaiikkityöt

2.2. esineistö

2.2.1. Koraani, joka on ulkoisesti kaunis

3. toiminta

3.1. riitit

3.1.1. Islamin "peruspilarit"

3.1.1.1. uskontunnustus, eli shahada

3.1.1.1.1. "Allah on ainoa Jumala ja Muhammed on hänen profeettansa"

3.1.1.2. rukoilu viidesti päivässä kohti Mekkaa

3.1.1.3. almujen antaminen

3.1.1.3.1. almuvero

3.1.1.4. paasto, joka suoritetaan Ramadan-kuussa, päivisin

3.1.1.5. pyhiinvaellus Mekkaan

3.2. ruokailussa on tietyt säännöt, joita tulee noudattaa

4. kertomukset ja pyhät tekstit

4.1. Islamin pyhä kirja on Koraani

4.1.1. kirjoitettu pyhällä kielellä, arabialla

4.1.2. koostuu 114:sta suurasta, jotka Muhammadin kannattajat kirjoittivat hänen kertomansa perusteella

5. yhteisö

5.1. rakennukset

5.1.1. Mekan temppeli, Kaaba

5.1.2. Medinassa sijaitsee profeetta Muhammedin moskeija

5.1.3. Jerusalemissa Temppelivuoren Kalliomoskeija

5.1.4. yleensäkin kaikki temppelit/ moskeijat , joissa vietetään Jumalanpalvelus- ja rukoushetkiä

5.2. paikat

5.2.1. Islamissa on kolme pyhää kaupunkia

5.2.1.1. Mekka

5.2.1.1.1. kaupunki, jossa pyhiinvaellus suoritetaan

5.2.1.2. Medina

5.2.1.3. Jerusalem

6. etiikka

6.1. paljon hyveitä

6.1.1. kiitollisuus ja tottelevaisuus Jumalaa kohtaan

6.1.2. ystävällisyys

6.1.3. siveys

6.1.4. rehellisyys

6.1.5. uskollisuus

6.1.6. nöyryys

6.1.7. rauhaa rakastaminen

6.1.8. oikeudenmukaisuus

6.1.9. kunnioittavuus

6.1.10. rohkeus

6.1.11. lähimmäisenrakkaus

6.2. etiikan lähteinä toimivat kirjat, etenkin Koraani

6.2.1. Etiikkaan vaikutta voimakkaasti myös sunna, eli kokoelma perimätiedosta

6.3. Islamin etiikka kokee vääränä ihmisiä tai eläimiä esittävien kuvien käytön Jumalanpalveluksissa ja rukoustilanteissa. Tämän takia Moskeijat ovat kuvattomia. Myös kaikissa profeetta Muhammadia esittävissä kuvissa hänen kasvonsa on peitetty.

6.4. kiellettyjä asioita

6.4.1. uhkapelaaminen

6.4.2. varastelu

6.4.3. valehtelu

6.4.4. petos, huijaaminen

6.4.5. ennustaminen, taikausko

6.5. omatunto ja pohdinta kertovat, kuinka tulisi elää

7. levinneisyys

7.1. Islamiin kuuluu ympäri maapalloa noin 1,5 miljardia ihmistä

7.1.1. Islam on levinnyt kaikkiin maanosiin

7.1.1.1. Etenkin Pohjois-Afrikkaan, Eurooppaan, Lähi-itään ja Aasiaan

7.1.2. lukumääräisesti muslimeja on eniten Indonesiassa

8. synty

8.1. syntyhistoria

8.1.1. syntyi 600-luvun alussa Arabian niemimaalla, jossa sijaitsevat Islamin pyhimmät kaupungit Mekka ja Medina

8.1.1.1. syntyi Profeetta Muhammadin toiminnan tuloksena

8.2. perustaja

8.2.1. Profeetta Muhammed

8.2.1.1. kutsumuksen saatuaan Profeetta Muhammed rupesi saarnaajaksi

8.2.1.1.1. hänestä kehittyi arvostettu uskonnollinen johtaja

9. lähteet

9.1. Edu.fi - Islam

9.2. Islamin synty, oppi ja elämä - RaamattuNET

9.3. Islam

9.4. https://estudio.edupoli.fi/moty/index.asp?id=722&kat=&sid=798&sub=Islam&title=3315

9.5. tabletkoulu kappale 9.3

10. suuntaukset

10.1. sunnalaisuus

10.1.1. kannattavat Muhammadin varhaista kannattajaa Abu Bakria

10.2. shiialaisuus

10.2.1. hieman pidempi uskontunnustus

10.2.2. kannattavat Muhammadin sukua ja etenkin hänen poikaansa