Sơn Tinh - Thủy Tinh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sơn Tinh - Thủy Tinh by Mind Map: Sơn Tinh - Thủy Tinh

1. Sơn Tinh

1.1. Cưới được Mỵ Nương. Sống hp mãi về sau cùng với những đứa trẻ

1.2. con cháu của Sơn Tinh và Mỵ Nương ngày một nhiều và trải dài ở khắp nới trên thế giới

1.3. 2019 song song cùng với sự phát triển và hiện đại như ngày nay. Thì các vấn nạn về môi trường ngày càng nhiều

1.3.1. nạn phá rừng và các vấn đề về môi trường khiến cho sức mạnh của Sơn Tinh suy yếu

1.3.1.1. Sơn tinh vừa chống lại ô nhiễm môi trường

1.3.1.2. Vừa bảo vệ con cháu trước sự tấn công của Thủy Tinh

2. Thủy Tinh

2.1. Ôm mối hận vì không cưới được Mỵ Nương.

2.2. 2019

2.2.1. Sơn Tinh suy yếu

2.2.2. Thủy Tinh nắm bắt cơ hội trả thù

2.2.2.1. Thủy Tinh kéo mưa đến

2.2.2.2. Dâng sóng, lũ lụt

2.2.2.3. Dùng phép dụ dỗ con cháu loài người kéo nhau lên núi xã rác, chặt cây

2.2.3. Thủy Tinh chịu chung số phận với Sơn tinh (gậy ông đập lưng ông)

2.2.3.1. rác thải và chất thải đều chảy ra sông và biển

2.2.3.2. ô nhiễm nước làm tôm cá...là tay chân của Thủy tinh dần chết hết

2.2.4. Lui về Thủy Cung ẩn mình chờ cơ hội trả thù