ประชาธิปไตยเสรีนิยม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประชาธิปไตยเสรีนิยม by Mind Map: ประชาธิปไตยเสรีนิยม

1. สิทธิเสรีภาพ

2. เงื่อนไขเบื้องต้น

3. ประชาธิปไตยเสรีนิยมในโลก

4. ประเภท

4.1. ผู้แทนตามคะแนนเสียงที่เหนือกว่า กับผู้แทนตามสัดส่วนการเลือกพรรค

4.2. ระบบประธานาธิบดีกับรัฐสภา

5. ปัญหาและข้อขัดแย้ง

5.1. ไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยตรง

5.2. เป็นเผด็จการของคนมีทรัพย์สิน

5.3. สื่อแสดงมุมจำกัด

5.4. ผู้ลงคะแนนเสียงมาน้อย

5.5. อำนวยความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนา

5.6. อำนวยระเบียบจุกจิกของราชการและกฎหมาย

5.7. สนใจแค่เรื่องใกล้ ๆ

5.8. ประชาชนไม่มีอิทธิพล จึงไม่รู้เรื่องการเมือง

5.9. นิยมเสียงข้างมาก สามารถกดขี่ชนกลุ่มน้อย

5.10. สร้างเสถียรภาพทางการเมือง

5.11. ไม่มีประสิทธิผลช่วงสงคราม

5.12. มีข้อมูลและการแก้ปัญหาที่ดีกว่า

5.13. ช่วยลดคอร์รัปชัน

5.14. การก่อการร้ายน้อยกว่า

5.15. เศรษฐกิจดีกว่า และวิกฤติการณ์ทางการเงินน้อยกว่า

6. กำหนด