Ігрові технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ігрові технології by Mind Map: Ігрові технології

1. Ключові компетентності

1.1. Спілкування державною мовою

1.2. Математична компетентність (розвиток алгоритмічного мислення)

1.3. Інформаційно-цифрова компетентність (здатність впевнено та критично застосовувати ІКТ для роботи з інформацією)

1.4. Уміння вчитися упродовж життя (здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття вмінь і навичок, організації процесу...)

1.5. Ініціативність і підприсмливість

2. Функції

2.1. Спонукальна

2.2. Комунікабельна

2.3. Самореалізуюча

2.4. Розвивальна

2.5. Розважальна

2.6. Діагностична

2.7. Корекційна

3. Методи

3.1. Ігри-вправи

3.1.1. Ребуси, вікторини...

3.1.1.1. Елементи

3.1.1.1.1. Домашнє завдання

3.1.1.1.2. Позакласна діяльність

3.1.1.1.3. Використання у вільний від навчання час

3.2. Ігрові дискусії

3.2.1. Обмін думками, обговорення спільного питання

3.3. Ігрові ситуації

3.3.1. Імітаційні

3.3.2. Операційні

3.3.3. Рольові ігри

3.3.4. Діловий театр

3.3.5. Психо і соціодрама

3.4. Рольові та ділові навчальні ігри

3.4.1. Етапи

3.4.1.1. Підготовчий

3.4.1.2. Процес гри

3.4.1.3. Самоаналіз

3.4.1.4. Аналіз результатів

3.4.1.5. Оцінення ступенів активності гравців

3.4.1.6. Підсумки гри

3.5. Комп`ютерні ділові ігри

3.5.1. Колективні

3.5.1.1. Навчальні

3.5.1.2. Виробничі

3.5.1.3. Дослідницькі

3.5.2. Індивідуальні

4. Структура

4.1. Цілепокладання

4.2. Планування

4.3. Реалізація цілей

4.4. Аналіз отриманих результатів

5. Інструменти, мультимедійні засоби

5.1. LearningApps.org

5.2. Power Point

5.3. Сторітелінг

5.4. Kahoot

5.5. Plickers

5.6. Story Cubes