Програма самовиховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Програма самовиховання by Mind Map: Програма самовиховання

1. 1.Самопізнання - визначення своїх здібностей і можливостей, системи цінностей, життєвих намірів і прагнень, провідних мотивів і мотивацій, характеру і темпераменту

1.1. усвідомлення себе як суспільної істоти

1.2. порівняння наявних якостей особистості з вимогами

1.3. фіксації успіхів і недоліків у роботі над собою

1.4. порівняння себе з іншими людьми (позитивнішими)

1.5. сприймання критики від товаришів і друзів

2. 2. Самостримування від негативних думок, дій, вчинків, поведінки

3. 4. Самопримушування до здійснення позитивних дій, вчинків, добрих справ

3.1. Самонавіювання – процес навіювання, адресований самому собі.

3.2. Самопідбадьорення – звернення до самого себе з метою зміцнення віри в себе

3.3. Самопереконання – це процес доведення собі необхідності розвитку окремих якостей чи властивостей особистості, необхідності певних дій для досягнення власного удосконалення або мети діяльності

3.4. Самонаказ – веління самому собі, дійовий засіб для вироблення самовладання й уміння управляти собою навіть у найскладніших ситуаціях.

3.5. Самозобов'язання - процес зіставлення свого "Я" з вимогами

3.6. Самотренування - спрямованість на активне виконання цілей та завдань, які ведуть до поставленої мети

4. 3. Визначення мети і основних завдань