Phát triển nội dung trên Social Media

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phát triển nội dung trên Social Media by Mind Map: Phát triển nội dung trên Social Media

1. Youtube

1.1. Nội dung

1.1.1. Tự sản xuất

1.1.1.1. Nhân lực công ty & Bối cảnh công ty

1.1.2. Nguồn nội dung

1.1.2.1. Bắt theo trend

1.1.2.1.1. Xây dựng kịch bản riêng

1.2. Mục tiêu

1.2.1. Truyền cảm hứng

1.2.1.1. Xây dựng được lượng khán giả thật

1.2.2. Quảng bá thương hiệu

1.2.2.1. Xanh lục, Xanh lơ

1.2.3. Phát triển lượng đăng ký

1.2.3.1. Hiện tại 28.965 người đăng ký

1.2.4. Quảng bá môi trường cty

1.2.4.1. Các clip đơn giản thể hiện được không khí làm việc, con người XanhLo, văn hoá XanhLo

1.2.5. Số lượng video

1.2.5.1. 4 cái / tháng

1.3. Tên kênh

1.3.1. Xanh lơ vlog

1.4. Nhóm kịch bản

1.4.1. Nhã, Nhơn, Trang, Trân

1.5. Tổ chức kênh

1.5.1. Truyền thông cho xanh lơ, xanh lục

1.6. Giai đoạn thực hiện

1.6.1. Thâm nhập, thăm dò, triển khai

1.6.2. Tạo dấu ấn riêng

1.7. Đối thủ

1.7.1. Tiki

2. Facebook

2.1. Xanh lơ

2.1.1. Nội dung

2.1.1.1. Post deals

2.1.1.2. Nội dung viral

2.1.1.3. Minigame

2.2. Xanh lục

2.2.1. Nội dung

2.2.1.1. Thảo luận sau

2.3. Group

3. Forum

3.1. Thống nhất tên thương hiệu để tương tác với người dùng.

3.2. Tham gia vào các forum