Elevoppfølging

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elevoppfølging by Mind Map: Elevoppfølging

1. hjelper hverandre i læringsarbeid

2. Slå sammen tiltakskort og referat

2.1. Sette dato for evaluering - gjennomføre

3. Referat, fravær og faglige utfordringer i tiltakskort?

4. felles vurdering av læringsmiljø-ukentlig i klasse

4.1. Små undersøkelser

5. Jevnlige fagsamtaler med oppgaveoppfølging på its

6. Klassens time

6.1. innskutt i skoledagen

6.2. uformelle spørreskjemaer

7. Kontakte elever når de ikke har møtt på skolen.

7.1. Ringe de som ikke kommer om morgenen, vertfall frem til høstferien.

7.2. Hente elever?

8. knytt til egenvurdering

8.1. kort samtale individuelt pr. uke, faglig progresjon

8.2. personlige kvalifikasjoner

8.2.1. samarbeidsadferd

8.2.2. utnyttelse av arbeidstid

8.2.3. struktur i egen dokumentasjon

9. uformelle samtaler med elevene

9.1. Snakke med, ikke til

10. Bruke tiltakskort på klasselærerråd

11. Være innom i lunsjen i kantina minst 1 gang i uka

11.1. videreutvikle inspeksjonsrundene vi hadde forrige skoleår

11.2. Spaserturer i friminuttene

11.3. Fast ordning med matpakke/lunch i kantinen

12. elevinvolvering

12.1. vurdere skoletrivsel

12.2. vurdere undervisning

12.3. vurdere lærestoff

12.4. vurdere samarbeidsadferd

13. Bedre informasjonsflyt mellom TO team og kontakt - / faglærer

13.1. Tilby elever alternativ studiebelastning når de allerede har fullført deler av klassens pensum

14. Formelle samtaler med elevene

14.1. Revidere skjema som benyttes for samtalene.

14.1.1. Har du tidligere bestått fag som er pensum dette skoleåret?

15. Et system der lærer kan se om eleven har vært på skolen i forrige time

16. Lagring på felles plass (GDPR)

16.1. Blir altfor mange plattformer å forholde seg til.

17. Krav til karakteren 2

17.1. Hvert fag bør sette opp først og samarbeide sammen med andre skoler senere.