ลมฟ้าอากาศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ลมฟ้าอากาศ by Mind Map: ลมฟ้าอากาศ

1. พายุหมุนเขตร้อน

1.1. จำแนกตามความเร็วลม

1.1.1. ดีเปรสชั่น

1.1.2. โซนร้อน

1.1.3. ไต้ฝุ่น

1.2. จำแนกตามสถานที่เกิด

2. มรสุม

2.1. มรสุมฤดูหนาว

2.1.1. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

2.2. มรสุมฤดูร้อน

2.2.1. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

3. มลพิษทางอากาศ

3.1. ฝุ่นละออง

3.2. คาร์บอนมอนอกไซด์

3.3. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์/ไนโตรเจนไดออกไซด์

3.4. ไฮโดรคาร์บอน

3.5. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

4. เอลนีโญ

4.1. เปรูมีฝนมาก

4.2. อินโดนีเซียแห้งแล้ง

5. ลานีญา

5.1. เปรูแห้งแล้ง

5.2. อินโดนีเซียมีฝนมาก

6. พายุฟ้าคะนอง

6.1. ฟ้าแลบ

6.2. ฟ้าผ่า

6.3. ฟ้าร้อง

7. ปรากฏการณ์เรือนกระจก

7.1. แก๊สเรือนกระจก

7.1.1. คาร์บอนไดออกไซด์

7.1.2. ไนตรัสออกไซด์

7.1.3. มีเทน

7.1.4. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

7.2. อุณหภูมิโลกสูงขึ้น

8. การพยากรณ์อากาศ

8.1. ตรวจอากาศ

8.2. แผนที่อากาศ

8.2.1. ความกดอากาศสูง

8.2.2. ความกดอากาศต่ำ

8.2.3. เส้นไอโซบาร์

8.3. อุตุนิยมวิทยา