Fidelització del treballador

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fidelització del treballador by Mind Map: Fidelització del treballador

1. Que és?

1.1. Retenir al treallador

1.2. Cobrir les necessitats del treballador

1.3. Compromís entre l'empresa i el treballador

2. Metodes d'avaluació

2.1. Entrevistes d'avaluació

2.2. Questionaris

2.3. Entrevistes a ex-treballadors

3. Accions de millora

3.1. Reconeixement

3.1.1. Creixement dintre de l'empresa

3.1.2. Recompenses

3.2. Retroalimentació

3.3. Noves d'idees

4. Consequencies

4.1. Retenció del talent

4.2. Millor valoració de l'empresa

4.3. Menys cost de contractació

5. Raons desvinculació

5.1. Salaris i beneficis baixos

5.2. Distancia del lloc de treball

5.3. Insatisfacció amb la gestió

5.4. Falta de desenvolupament

5.5. Mala relació amb els companys

6. Coneixement de com se sent el treballador

6.1. Investigació dels nivells de satisfacció

6.2. Investigació noves tecnologies i metodes de treball

7. Cal que hi hagi...

7.1. Escolta activa

7.2. Flexibilitat

7.3. Ment oberta