Áp dụng CN 4.0 vào trường THPT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Áp dụng CN 4.0 vào trường THPT by Mind Map: Áp dụng CN 4.0 vào trường THPT

1. Giáo viên

1.1. Thuận lợi

1.1.1. Trang bị kỹ năng CNTT dễ dàng

1.1.2. Thuận lợi cho giảng dạy như ra đề thi, chấm bài tự động

1.1.3. Đa số đều có thiết bị di động

1.2. Khó khăn

1.2.1. Một số giáo viên còn chậm trong thao tác CNTT

1.2.2. Không phải giáo viên nào cũng có PC/Laptop, thao tác trên điện thoại rất chậm

2. Học sinh

2.1. Ưu điểm

2.1.1. Hứng thú với bài học triển khai dựa vào CNTT

2.1.2. Năng động và tiếp xúc nhanh với các kỹ năng CNTT

2.1.3. Dễ dàng trang bị thiết bị di động

2.2. Nhược điểm

2.2.1. Dễ mất tập trung, không chú tâm vào bài học

2.2.2. Nghiện game, chat

3. Kinh phí

3.1. Thuận lợi

3.1.1. Được trang bị kinh phí vì có chủ trương của nhà nước

3.2. Khó khăn

3.2.1. Mặc dù có chính sách nhưng kinh phí vẫn chưa đủ đáp ứng

3.3. Giải pháp

3.3.1. Có thể tận dụng nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp

3.3.2. Kết nối vừa nhờ hỗ trợ từ cựu học sinh

4. Cơ sở hạ tầng

4.1. Mạng viễn thông mạnh

4.2. Chi phí dịch vụ viễn thông không đắt đỏ

4.3. Giá thành của thiết bị di động rẻ