Employee Value Proposition

Gestió del Talent - Activitat 5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Employee Value Proposition by Mind Map: Employee Value Proposition

1. Compensació econòmica

1.1. Retribució econòmica atractiva,

1.2. Retribució econòmica equitativa

2. Clima laboral

2.1. Comunicació oberta i transparent

2.2. Conciliació laboral

2.3. Esperit d'equip

2.4. Confiança

3. Beneficis no monetaris

3.1. Vacances

3.2. Flexibilitat

3.3. Formacions

4. Cultura d'empresa

4.1. Autonomía individual

4.2. Estructura descentralitzada

4.3. Recolzament professional

4.4. Sentiment d'identitat

4.5. Reconeixement

4.6. Medi ambient

5. Valors

5.1. Com som?

5.2. Què ens diferencia?

5.3. Què ens defineix?

5.4. Si l'organització fos una persona, com seria?

5.5. Codi étic i sostenibilitat

6. Desenvolupament professional i personal

6.1. Formacions online

6.2. Formacions presencials

6.3. Pla de desenvolupament personal

6.4. Formación In Company i Coaching grupal

7. Codi étic de l'organització

8. Noves tecnologies

8.1. Blogs, wikis, podcasts

8.2. Eines web 2.0