Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Apixel by Mind Map: Apixel

1. Giới thiệu

1.1. Là một giải pháp phần mềm

1.2. Nhằm cung cấp khả năng quản lý và hỗ trợ điều trị cho bác sĩ nha khoa

2. Cài đặt

2.1. Kết nối Apixelbox vào nguồn điện và internet

3. Đặt mua

3.1. Qua website

3.2. Nhận hàng qua bưu điện

4. Sử dụng

4.1. Truy cập app.nhakhoa.store

4.2. Login

5. Dành cho

5.1. Nha khoa vừa và nhỏ

6. Xuất xứ

6.1. Phần cứng sản xuất 100% tại UK

6.2. Phần mềm bản quyền Đại học MIT- USA

7. Chi phí

7.1. Giá $199 USD

8. Chức năng

8.1. Bệnh nhân

8.1.1. Thông tin cơ bản

8.1.2. Thông tin liên lạc

8.1.3. Lịch sử nha khoa

8.1.4. Hình ảnh Xquang

8.1.5. Lịch hẹn

8.1.6. Chi phí điều trị

8.2. Lịch hẹn

8.2.1. Thuận tiện chăm sóc khách hàng

8.3. Dịch vụ

8.4. Module chỉnh nha

8.5. Thống kê

9. Phương thức

9.1. Sử dụng từ điện thoại, máy tính

9.2. Dữ liệu được đồng bộ giữa các thiết bị

9.3. Qua internet

10. Ưu điểm

10.1. Đơn giản

10.1.1. Trong sử dụng

10.1.2. Trong cài đặt

10.2. Tiện dụng

10.2.1. PC

10.2.2. Smartphone (iOS, Android)

10.2.3. Bất kì nơi nào

10.3. Tiết kiệm

10.3.1. Nhiều thiết bị

10.3.2. Nha khoa có nhiều cơ sở hoạt động

10.3.3. Nhân sự

10.3.3.1. Đào tạo

10.3.3.2. Vận hành

10.3.4. Bảo trì

10.3.4.1. Không có

10.3.5. Ổn định

10.3.5.1. Không phụ thuộc nhà cung cấp

10.3.5.2. Bất kì thiết bị nào cũng là máy con

10.3.5.3. Có thể hoạt động không cần internet