Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HỘI THÓI QUEN by Mind Map: HỘI THÓI QUEN
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

HỘI THÓI QUEN

Thành viên

Mọi tổ chức, mọi cá nhân.

Sẽ được phân nhóm khi đăng ký

Nhóm 3 người

Cùng nhau tạo động lực

Cùng nhau phát triển

Không mất chi phí

Mục đích

Thành viên!

Tạo thói quen thành công!

Làm chủ cuộc sống của mình!

Giúp đỡ những người khác!

Hội!

Kết nối, huấn luyện, chia sẻ, tạo động lực!

Tạo ra một cộng đồng thịnh vượng

Định hướng phát triển

Blog chia sẻ tri thức về mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Gắn kết thành viên với mạng xã hội BBT.

Giúp thành viên khai thác sức mạnh tiềm ẩn

Mục tiêu: 1000 người tham cho tới ngày 1/1/2013

Website

Mảng phát triển bản thân!

Thói quen hàng ngày, Mục tiêu 5 thói quen/ năm, Thành lập Hội, Hội dậy sớm, Hội Tự Do Tài Chính, Hội quản lý thời gian., ....

Kỹ năng, Quản lý thời gian, Tạo động lực, Kỹ năng mềm

Mảng tài chính

Quản lý tài chính cá nhân, Phương pháp JARS

Kinh doanh - Đầu tư

Liên kết với Website

banbetot.com, Mạng xã hội đầu tiên ở Việt Nam, Đánh vào cái Tôi Bình an, Mạnh mẽ, Hạnh phúc