HỘI THÓI QUEN

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỘI THÓI QUEN by Mind Map: HỘI THÓI QUEN

1. Thành viên

1.1. Mọi tổ chức, mọi cá nhân.

1.2. Sẽ được phân nhóm khi đăng ký

1.2.1. Nhóm 3 người

1.2.2. Cùng nhau tạo động lực

1.2.3. Cùng nhau phát triển

1.3. Không mất chi phí

2. Mục đích

2.1. Thành viên!

2.1.1. Tạo thói quen thành công!

2.1.2. Làm chủ cuộc sống của mình!

2.1.3. Giúp đỡ những người khác!

2.2. Hội!

2.2.1. Kết nối, huấn luyện, chia sẻ, tạo động lực!

2.2.2. Tạo ra một cộng đồng thịnh vượng

3. Định hướng phát triển

3.1. Blog chia sẻ tri thức về mọi lĩnh vực của cuộc sống.

3.2. Gắn kết thành viên với mạng xã hội BBT.

3.3. Giúp thành viên khai thác sức mạnh tiềm ẩn

3.4. Mục tiêu: 1000 người tham cho tới ngày 1/1/2013

4. Website

4.1. Mảng phát triển bản thân!

4.1.1. Thói quen hàng ngày

4.1.1.1. Mục tiêu 5 thói quen/ năm

4.1.1.2. Thành lập Hội

4.1.1.2.1. Hội dậy sớm

4.1.1.2.2. Hội Tự Do Tài Chính

4.1.1.2.3. Hội quản lý thời gian.

4.1.1.2.4. ....

4.1.2. Kỹ năng

4.1.2.1. Quản lý thời gian

4.1.2.2. Tạo động lực

4.1.2.3. Kỹ năng mềm

4.2. Mảng tài chính

4.2.1. Quản lý tài chính cá nhân

4.2.1.1. Phương pháp JARS

4.2.2. Kinh doanh - Đầu tư

4.3. Liên kết với Website

4.3.1. banbetot.com

4.3.1.1. Mạng xã hội đầu tiên ở Việt Nam

4.3.1.2. Đánh vào cái Tôi Bình an, Mạnh mẽ, Hạnh phúc