หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. 1.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.1. 1.หน่วยข้อมุล

1.1.1. ทําหน้าที่รับข้อมูลขคำเจ้งจากผู้ใช้เข้าไป โดยผู้ใช้เป็นผู้ป้อนคำสังส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปทำการประมวล

1.2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง

1.2.1. ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล แล้วทำการประมวลผลคิดคำนวณแล้วนำผลลัพย์ไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำ

1.3. 3.หน่วยความจำ

1.3.1. ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลสามารถอ่านเขียนได้รวดเร็วมากข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ หน่วยความจำหลักนี้เพื่อให้หน่วยประมวลผลนำมาตีความและกระทำตามได้อย่างรวดเร็ว

1.4. 4.หน่วยแสดงผล

1.4.1. เป็นหน่วยที่นำข้อมูล ที่ได้รับการประมวมาแสดงหน่วยแสดงข้อมูลหมายถึงอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจากการประมวล

2. 2.อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

2.1. 1.คีย์บอร์ด

2.1.1. คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์หลักในการป้อนข้อมูล

2.2. 2.เมาส์

2.2.1. เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์หรือตัวชี้ตำแหน่ง

2.3. 3.สแกนเนอร์

2.3.1. เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ แบบกราฟิกซึ่งมีการแบ่งกลุ่มของเครื่องสแกนเนอร์หลายชน์ด

2.4. 4.ปากาแสง

2.4.1. เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกชนิดหนึ่งที่มีเซลล์แบบไวต่อแสง

2.5. 5.จอภาพแบบสัมผัส

2.5.1. เป็นจอภาพแบบพิเศษ เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลและยังใช้เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลได้อีก

2.6. 6. ไมโครโฟน

2.6.1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับเสียงโดยเสียงที่พูด ผ่านไมโครโฟนนั้นจะถูกส่งไปยังการ์ดเสียง

2.7. 7. จอยสติ๊ก

2.7.1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์มี ก้านบังคับที่ใช้ควบคุมทิศทางโยกขึ้นลงหรือซ้ายขวามีการทำงานเช่นเดียวกับเมาส์ยังมีปุ่มฟังก์ชันพิเศษต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ในขณะเล่นเกม

2.8. 8.กล้องดิจิตอล

2.8.1. มีลักษณะการทำงานคล้ายกล้องถ่ายรูปทั่วไป แต่กล้องดิจิตอลใช้งานได้คล่องตัวและสะดวกกว่า

3. 3.การใช้งานคอมพิวเตอร์

3.1. 3.2 การใช้ซีพียูและส่วนประกอบต่าง ๆ ของซีพียู

3.1.1. กล่องที่ห่อหุ้มอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกกันว่าเคส (Case) ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมี5แบบคือ

3.1.1.1. 1. แบบ Full Tower จะมีรูปร่างสูงที่สุดและมีน้ำหนักมากกว่าเคสรุ่นอื่น ๆ

3.1.1.2. 2. แบบ Medium Tower มีลักษณะเล็กลงมาตามลำดับจะมีลวดลายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ บริษัทผู้ผลิตลักษณะสูงขึ้นด้านบนเป็นแบบแนวตั้ง

3.1.1.3. 3. แบบ Mini Tower มีลักษณะเล็กลงมาอีก ลำดับหนึ่งมีลวดลายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต

3.1.1.4. 4. แบบ Desktop มีลักษณะราบตามแนวนอน

3.1.1.5. 5. แบบ Small From Factor มีลักษณะราบตาม แนวนอนดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https: / / en. wikipedia. org / wiki / Computer form factor

3.2. 3.1การใช้จอคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบด้านหน้าจอภาพและด้านหลังจอภาพแบบ CRT

3.2.1. ด้านหลังจอภาพคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นจะมีสายไฟอยู่ 2 เส้นคือสายไฟที่ต่อเข้ากับปลั้กไฟกับสายไฟที่ต่อเข้าซีพียูหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

4. 4.ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

4.1. การดูแลการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์คืออย่า เปิดปิดติดต่อกันในช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะทุกครั้ง ที่เปิดเครื่องอุปกรณ์แต่ละส่วนของเครื่องจะมี ไฟฟ้าเข้าไปเลี้ยงซึ่งจะทำให้อุปกรณ์นั้นร้อนแต่ เมื่อปิดเครื่องอุปกรณ์นั้นก็เย็นลงการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อย ๆ ทำให้วงจร อิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องเชื่อมอายุเร็วขึ้นและ การปิดเปิดเครื่องทันทีอาจจะเกิดไฟกระชาก ทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเสียหายได้หาก การทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตลอดเวลาก็ ให้เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาทำงานก็ได้และเมื่อเสร็จ งานก็ค่อยปิดสำหรับเรื่องการประหยัดไฟฟ้า ปัจจุบันเครื่องพีซีสนับสนุนการประหยัดพลังงาน เมื่อพีซีไม่ได้ถูกใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเครื่อง จะทำการตัดระดับไฟฟ้าที่เลี้ยงตัวเองลงทำให้ ไม่กินไฟฟ้ามากหรืออาจปิดเฉพาะจอ คอมพิวเตอร์ก็ได้

4.1.1. 1.วิธีปิดเครื่องอย่างถูกวิธี

4.1.1.1. การปิดเครื่องให้ถูกวิธีเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะขณะทำงานข้อมูลบางส่วนจะถูกโหลดไว้ ในหน่วยความจำแรม RAM เมื่อปิดเครื่องข้อมูล ในหน่วยความจำแรม RAM จะหายไปทันทีโดย ไม่มีทางกู้คืนมาได้เลย

4.1.2. 2.เครื่องแฮงก์บอย

4.1.2.1. การทำงานของคอกี่หน่วยการทำงานกับ คอมพิวเตอร์สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือโปรแกรมอาจจะหยุดทำงานเฉย ๆ ณ เวลาใด เวลาหนึ่งอาการอย่างนี้เรียกว่า“ ระบบแฮงก์” เกิดขึ้นมาโปรแกรมจะค้างอยู่อย่างนั้นอาการ เช่นนี้เกิดรากหลายสาเหตุเป็นได้ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์

4.1.3. 3.ห้องอย่าให้อากาศร้อนมากและชื้นมาก

4.1.3.1. ไม่ควรว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริเวณท่มี อากาศร้อนและชื้น