หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

1.1.1. ทำหน้าที่รับข้อมูล

1.1.2. คำสั่งเข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง (Processing Unit)

1.2.1. 1.หน่วยคำนวณและตรรกะ

1.2.1.1. ทำหน้าที่ ใน การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะของข้อมูล

1.2.2. 2.หน่วยควบคุม

1.2.2.1. ทำหน้าที่ประสานงาน และ ควบคุม การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยจะทำงานประสานกับหน่วยความจำหลัก และหน่วยคำนวณและตรรกะ

1.3. 3.หน่วยความจำ (Memory)

1.3.1. 1.หน่วยความจำหลัก

1.4. 4.หน่วยแสดงผล (Output Unit)

1.4.1. ส่วนที่แสดงข้อมูล

1.4.2. เป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคน

2. อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

2.1. อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input Devices)

2.1.1. 1.คีย์บอร์ด (Keyboard) หรือแป้นพิมพ์

2.1.1.1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลที่สามารถพิมพ์หรือเคาะได้ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร

2.1.2. 2.เมาส์ (Mouse)

2.1.2.1. เป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลจากการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ

2.1.2.2. 2.หน่วยความจำหลัก

2.1.3. 3.สแกนเนอร์ (Scanners)

2.1.3.1. เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล โดยการอ่านหรือสแกน(Scan) ข้อมูลที่ต้องการ เครื่องสแกนจะมีเซลล์ไวแสงที่ตรวจจับความเข้มของแสงที่สะท้อนจากข้อมูล แล้วแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินการต่อไป

2.1.4. 5.จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen)

2.1.5. 6.ไมโครโฟน (Microphones)

2.1.5.1. เป็นอุปกรณ์สามารถทำงานได้ทั้งการรับและการแสดงผลการรับข้อมูลจะใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอ เพื่อเลือกเมนู เช่น หน้าจอของเครื่อง ATM

2.1.5.2. เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลจากเสียงพูดโดยตรง เสียงที่ได้จะถูกแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้

2.1.6. 7.จอยสติ๊ก (Joy Stick)

2.1.6.1. เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลมีลักษณะเป็นคันโยกขึ้นลง ซ้ายขวา เพื่อควบคุมตำแหน่งของตัวชี้

2.1.7. 8.กล้องดิจิตอล (Digital Cameras)

2.1.7.1. เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลโดยการถ่ายภาพ ข้อมูลที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วเก็บข้อมูลดิจิตอลนั้นไว้ในอุปกรณ์ CCD (Charge Coupled Device) แล้วส่งข้อมูลไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์

2.2. 4.ปากกาแสง (Light Pen) หรือสไตลัส (Stylus)

2.2.1. เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลอีกชนิดหนึ่งโดนการแตะปากกาแสงไปตามตำแหน่งหรือทิศทางที่ต้องการ มักใช้ในงานออกแบบ

2.3. อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

2.3.1. - อุปกรณ์แสดงผลที่มนุษย์จับต้องไม่ได้ (Softcopy Output Device)

2.3.1.1. อุปกรณ์แสดงข้อมูลที่มนุษย์ไม่สามารถจับต้องข้อมูลที่แสดงนั้นได้ เช่น ข้อมูลตัวอักษรหรือภาพบนจอภาพ หรือข้อมูลเสียงจากลำโพง เรา เรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Softcopy

2.3.1.1.1. จอภาพ (Monitor)

2.3.2. - อุปกรณ์แสดงผลที่มนุษย์จับต้องได้ (Hardcopy Output Device)

2.3.2.1. อุปกรณ์แสดงข้อมูลที่มนุษย์สามารถจับต้องข้อมูลที่แสดงนั้นได้ เช่น ตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ เป็นต้น เราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Hardcopy ตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่

2.3.2.1.1. เครื่องพิมพ์ (Printer)

3. การใช้งานคอมพิวเตอร์

3.1. การใช้คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบด้านหน้าจอภาพและด้านหลังจอภาพแแบบ CRT

3.1.1. ด้านหลังจอภาพคอมพิวเตอร์ ทุกรุ่นจะสายไฟอยู่ 2 เส้น คือ สายไฟที่ต่อเข้ากับปลั๊กไฟกับสายไฟที่ต่อเข้ากับซีพียูหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

3.2. การใช้ซีพียู และส่วนประกอบต่างๆ ของซีพียู

3.2.1. กล่องที่หุ้มอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกกันว่า เคส (Case) ที่นิยมใช้กั นในปัจจุบัน 5 แบบ คือ

3.2.1.1. 1.แบบ full Tower จะมีรูปร่างสูงที่สุดและมีน้ำหนักมากกว่าเคสรุ่นอื่นๆ

3.2.1.2. 2.แบบ Medium Tower มีลักษณะเล็กลงมาตามลำดับ จะมีลวดลายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ลักษณะสูงขึ้นด้านบนเป็นแบบแนวตั้ง

3.2.1.3. 3.แบบ Mini Tower มีลักษณะเล็กลงมาอีกลำดับหนึ่ง มีลวดลายืั้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต

3.2.1.4. 4.แบบ Desktop มีลักษณะราบตามแนวนอน

3.2.1.5. 5.แบบ Small From Factor มีลักษณะราบตามแนวนอน

4. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

4.1. 1.วิธีปิดเครื่องอย่างถูกวิธี

4.1.1. การปิดเครื่องให้ถูกวิธีเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะขณะทำงานข้อมูลบางส่วนจะถูกโหลดไว้ในหน่วยความจำแรม RAM เมื่อปิดเครื่องข้อมูลในหน่วยความจำแรม RAM จะหายไปทันทีโดยไม่มีมางกู้คืนมาได้เลย

4.2. 2.เครื่องแฮงก์บ่อยๆ

4.2.1. การทำงานกับคอมพิวเตอร์สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจ คือ โปรแกรมอาจจะหยุดทำงานเฉยๆณ ทเวลาใดเวลาหนึ่ง อาการแบบนี้เรียกว่า "ระบบแฮงก์" เกิดขึ้นมาโปนแกรมจะค้างอยู่อย่างนั้น

4.3. 3.ห้องอย่าให้อากาศร้อนมากและชื้นมาก

4.3.1. ไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีอากาศร้อนและชื้น