Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mellemtrin by Mind Map: Mellemtrin
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mellemtrin

Generelle færdigheder

4. klasse

opbygning af skolens netværk

etik på nettet

Vurdering af om internettet altid er bedst egnet til informationssøgning

Bruge storskærm / projektor til fremstilling

Bruge digital portfolie

Arbejde med portfolie

5. klasse

Grundprincipper for god layout

Etb og orden (bilag hos IT-vejlederen)

Arbejdsvaner med hensyn til tastatur/mus (genvejstaster)

Vurdering af om internettet altid er bedst egnet til informationssøgning

Etik på nettet

Begyndende forståelse for forskellige filtyper og - formater

Windowsgenveje

oprette og flytte filer til biblioteker("træk og slip" flytte windows skærmbilleder)

Vide, at alle handlinger på Nettet kan kontroleres.

Bruge og vurdere egne produkter i en portfolie

der arbejdes med digital logbog

6. klasse

Flytte mapper og filer rundt på netværket

Vurdering af om Internettet altid er bedst egnet til informationssøgning

Grundprincipper for god layout

Etb og orden (bilag)

Etik på netten

Kende licensbestemmelser, herunder begreberne shareware, freeware osv.

Kunne vurdere risiko ved brug af andres filer

kende betydningen af korrekt arbejdstilling

kunne tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbod og portfolie

Tekstbehandling

4. klasse

Layout: valg af skrifttype- og størrelse, overskrifter

Grundprincipper for god layout

Etb og orden (bilag)

Brug af fed, kursiv og understreget

Indsætte clipart og billede i en tekst - herunder ombrydning af tekst og billedstørrelse

Kursus i skrivning: programmet 10-finger

5. klasse

Layout: ændre margenstørrelse og sideopsætning.

Brug af orddeling og stavekontrol

Justering af afsnit: Venstre, centrer og højre

6. klasse

Selvstændigt arbejde med tekster i et tekstprogram, herunder redigering og printning

Formatering af tekst, sideopsætning, klipning og kopiering af tekst. Forskellige typer af tekstfiler

Anvende rammer. Arbejde med flere spalter (avis)

Anvende fodnoter, f.eks. ved arbejde med respons

Billedbehandling

4. klasse

Selvstændigt arbejde í f.eks Fresko

indføring i større billedbehandlingsprogram, f. eks. photofiltre: Zoom, rotation/ beskæring af billeder

billedstørrelse (cm)

Fornemmelse af antal pixels i et billede i forhold til konkret brug

skanning af billeder

introduktion af de vigtigste filformater, f. eks. jpg og gif.

bruge digitalt kamera. Lære at overføre billeder fra kamera til computer

5. klasse

Fortrolighed med et billedbehandlingsprogram som arbejdsredskab

ændre størrelse, lys og kontrast

ændre filformat

bruge digitalt kamera

6. klasse

Introduktion til forskellige filformater og farver/paletter

Det stille billede: kunne anvende virkemidler som billedudsnit, synsvinkel, perspektiv i egen produktion af billeder

betjene og indstille digitalkamera

Kommunikation

4. klasse

Kunne læse og skrive indlæg i en "konference" f. eks klassen egen konference (elektronisk opslagstavle)

Bruge andre konferencer i SkoleKom

Kunne vedlægge en fil i en e-mail

Kunne åbne en vedlagt fil

Regler for færdes i Chatrum i SKoleKom

Chat og sikkerhed(anonymitet)

5. klasse

Have kendskab til "post-serveren" - hvad sker der med en mail fra afsendelse til modtagelse (virus, spam, postkasse - som mellemled mellem afsender og modtager)

Være fortrolige med regler for Chat (sikkerhed)

6. klasse

Videre brug af e-mail og kommunikation med andre

kunne udgive enkelte websider

Lyd/video-behandling

4. klasse

Enkel optagelse og redigering i et simpelt lydprogram

Håndtering af lydfiler, f. eks. fra Internet.

5. klasse

Indspilning af simple melodier i et musikprogram

afprøvning af sange og melodier i en elektronisk spilledåse f.eks. Band in a Box

lære at mixe tale og baggrundslyde

Introduktion til digitalt video, tidslinie, klip

overførsel af billder fra videokamera til harddisk

6. klasse

Skifte instrumenter import af trommespor

Have kendskab til forskellen på wave og midi-filer

komprimering af lydfiler til f.eks. mp3-format

Selvstændig håndtering af videokamera, arbejde med kortere videofilm

Simpel digital redigering

Præsentation

4. klasse

Finder informationer på f. eks. Internet, fælles drev osv.

kombinere billeder, tekst og indtalt lyd

lave tegninger som skannes og lægges ind i præsentation, som et slideshow - der ledsager et foredrag eller oplæsning af historie, som eleverne skriver og evt. indtaler lyd eller finder lydeffekter til.

5. klasse

Introduktion til enkel multimedieproduktion i "powerPoint"-lignende program (lineær(: Tekst, lyd, billeder og knapper

6. klasse

Viden om at stof kan organiseres i en lineær struktur og i en forgrenet struktur (på flere måder) - PowerPoint - lignende program

Indføring i forgrenede præsenationer i f.eks. PowerPoint lignende program med lyd, hotspot, hypertekst (link) etc

Tips og råd ved produktion af multimediepræsentationer (bilag)

Lave sider, der indgår som en del af skolens hjemmeside

Talbehandling

4. klasse

Anvendelse af regneark til simple beregninger og opstillinger samt beskrivelser af taldata

Centrering af tekst, layout, kolonnebredde, rækkefølge mv.

udskrive regneark

opbygning af simpel database.

5. klasse

Brug af regnearket som" regnemaskine" (matematisk model) et tal ændres i en celle og hele regnearket genberegnes

opbygning af simple formler

justere kolonnebredde og formatere kolonner

6. klasse

Anvendelse af regneark til opstillinger af budgetter og regnskaber

grafisk præsentation af taloptillinger

anvendelse af regneark til opstilling af prognoser, modeller og statistik

Informationsindsamling

4. klasse

Søgning i databaser

Bruge bogmærker / foretrukne i browseren til at gemme internetadresser.

Søgeteknikker: Enkle og sammensatte søgninger

Kendskab for regler for ophavsret (billeder og tekster)

Gemme artikler og billeder fra nettet som en fil - til viderebearbejdning.

Kopiere tekst til udklipsholder - sætte den ind i egen tekst

Kende til enkelte principper for internettets struktur

5. klasse

Over- og underbegreber, f.eks. hvad søger du efter? har du overvejet dit emne? Har du nogle emneord, der beskriver væsentlige områder ved emnet?

opøve evnen til at selektere og afgrænse

Begyndende kendskab til vurdering af kilde - kildekritik

Kende til regler om ophavsret

udskrive artikler fra browseren

Redigere i Bogmærker / Fortrukne.

6. klasse

Udbygning af kendskabet til internettets muligheder

Præsentation af forskellige søgeværktøjer og databaser

Avanceret søgning (+ og -, " ", *, and, or or not)

Download af billeder og printning

Gemme tekst, billeder, lyd og video fra internettet

Forholde sig til regler om ophavsret

Forord

4. klasse

Brugen af digital portfolio og logbog udbygges Der arbejdes videre med tekstbehandling og layout, indsætning af billeder og clipart i en tekst, herunder kendskab til vigtige filformater. Eleverne skal lære at skanne billeder, gemme dem og beskære dem. Programmet ”10-finger” indgår som kursus i tastatur­træning i undervisningen. Eleverne skal lære at lave en enkel præsentation (slideshow) med billeder, tekst og evt. lyd. I matematik skal eleverne lære om indskrivning af tekst, tal eller formler i en celle. De skal benytte den viden de har om layout, f.eks. centrering, fed etc. Der arbejdes videre med informationssøgning, og eleverne lærer at gemme Bogmærker / Foretrukne. Eleverne skal lære at bruge konferencer, vedlægge og åbne en fil i en e-mail. De skal lære regler for at færdes i chatrum. Eleverne skal lære at bruge et simpelt lydprogram og håndtere lydfiler fra Internet. Eleverne skal stifte kendskab til: programmering, konstruktion og afprøvning (f.eks. vha. MyreLogo). Ansvarlige: Klassens lærerteam.

5. klasse

Eleverne skal lære grundprincipper for god layout, f.eks. ændre sideopsætning, justering af afsnit mv. Eleverne skal blive fortrolige med et billedbehandlingsprogram som arbejdsredskab, så de kan redigere billeder (størrelse, lys, kontrast). Introduktion til skærmlayout og lineær multimedieproduktion med brug af tekst, lyd, billeder og knapper. I matematik lærer eleverne at bruge regnearket som regnemaskine, opbygning af simple formler og fremstilling af diagrammer. Informationssøgning: anvendelse af synonymer, afgrænsning af emne, kildekritik mv. Eleverne skal lære at redigere deres Bogmærker / Foretrukne, og de skal blive fortrolige med regler for chat (sikkerhed). Lydbehandling: Eleverne skal lære indspilning af simple melodier i et musikprogram og afprøve sange og melodier i elektronisk spilledåse. Eleverne får en introduktion til digitalt video, en tidslinie, klip mv. Ansvarlige: Klassens lærerteam.

6. klasse

Der arbejdes videre i tekstbehandling: layout og formatering, billedbehandling og grafisk layout. Eleverne skal blive sikre i at håndtere og flytte billeder i en tekst.. I matematik lærer eleverne om anvendelse af regneark til opstillinger af budgetter og regnskaber, prognoser, modeller og statistik. Ligeledes skal eleverne lære at anvende regneark til problemløsning og grafisk illustration. Forgrenede præsentationer introduceres med billeder, lyd og hypertekst. Eleverne skal arbejde med udgivelse af simple hjemmesider. Eleverne skal have kendskab til forskellige søgemuligheder og at forholde sig kritisk til kilder på Internet. De skal være fortrolige med brug af e-mail og konferencer. Eleverne skal arbejde med videofilm, digital redigering og lydbehandling. Ansvarlige: Klassens lærerteam.

Grafisk layout

4. klasse

bruge clipart og billeder i f. eks. Publisher

ombrydning af teksten

fornemmelse for " det rigtige" layout i f.eks Publisher

5. klasse

arbejde med skærmlayout til brug i præsentationer og hjemmesider

tips og råd ved prduktion af multimediepræsentationer. (bilag)

6. klasse

Sammensætning af producerede tekster og billeder til et trykt produkt, avis plancher, reklamer

komposition af sider med tekster, billeder og grafik

arbejde med flere spalter. Viden om brug af spalter og deres effekt på læsningen.

Styring/ simulering

4. klasse

f. eks Myrelogo, arbejde med simuleret styring

Opstille hypoteser, designe program på computer-programmering, konstruktion og afprøvning

5. klasse

Vigtige programmeringsteknikker, når man opbygger et program, f.eks. kendskab til gentagelser og forgreninger med f.eks. MyreLogo

6. klasse

Arbejde med forskellige simlueringsværktøjer f. eks. Simcity o. ling. LEGO teknik og MyreLogo