Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cancer by Mind Map: Cancer

1. ความหมายของมะเร็ง

1.1. โรคที่มีการแบ่งเซลล์ผิดปกติสามารถที่จะลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่ออาจมีสาเหตุที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือเป็นพันธุกรรมโดยการกลายพันธุ์ของ DNA ภายในเซลล์

2. มะเร็งระบบโลหิตวิทยา

2.1. Hodgkin's disease

2.1.1. อาการ : มักพบต่อมน้ำเหลืองที่โต โดยเฉพาะที่คอ และอาจพบม้ามาโตได้มาเป็นปี โดยไม่มีอาการปวด

2.1.2. มีลักษณะที่เรียกว่า Pel Epstein fever

2.2. Non Hodgkin's Lymphoma (NHL)

2.2.1. มักมีอาการเร็วและรุนแรง อาการแสดงจะขึ้นกับตำแหน่ง การเกิดของมะเร็ง

2.2.2. มีก้อนในช่องท้อง ท้องโตขึ้น มอาการปวดท้อง อาเจียนจากการอุดตันของลำไส้

2.2.3. มีอาการบวมที่ใบหน้าและคอ

2.2.4. ก้อนบริเวณที่คอ (Waldeyer's ring)

2.3. Burkitt's Lymphoma (อยู่ในกลุ่ม NHL ผู้ป่วยเด็กจะพบ Burkitt's Lymphoma)

2.3.1. แทรกกระจายในเนื้อเยื่อ ก้อนโตเร็วมาก พบมากที่ รอบกระดูก ขากรรไกร ที่ท้อง

2.4. สาเหตุ

2.4.1. พันธุกรรม

2.4.2. ระบบภูมิคุ้มกัน

2.4.3. สิ่งแวดล้อม

2.4.4. เชื้อไวรัส

3. ระดับความรุนแรง

3.1. ระยะที่1จำกัดอยู่เฉพาะที่เริ่มเป็น

3.2. ระยะที่2ลุกลามถึงเนื้อเยื่อข้างเคียง

3.3. ระยะที่3ลุกลามถึงต่อมน้ำเหลือง

3.4. ระยะที่4แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ

4. มะเร็งก้อนแข็ง หรือมะเร็งเนื้องอกร้าย

4.1. Neuroblastotoma

4.1.1. พบก้อนใน ช่องท้อง ช่องอก แต่พบมากที่สุดคือ ส่วนเมดัลลาของต่อมหมวกไต

4.2. มะเร็งไตwilms'tumer

4.2.1. คลำพบก้อนในช่องท้อง

4.2.2. **ก้อนแตก=มะเร็งกระจายไปที่อื่นได้

4.2.3. ปัสสาวะเป็นเลือด

4.2.4. ความดันโลหิตสูง

4.3. มะเร็งตา Retinoblastoma

4.3.1. พบบ่อยที่สุดในเด็กเล็ก

4.3.2. ตาวาวคล้ายตาแมว แก้วตามีสีเหลืองปนเทา (leukocoria)

4.3.3. ตาเหล่ มักเป็นในระยะแรก

4.3.4. ตาแดง ปวดตา ลูกตาอักเสบ hyphema

4.4. เนื้องอกที่สมอง

4.4.1. อาการของเนื้องอกขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองที่เป็น

4.4.2. ปวดศีรษะ ชัก แขนขาข้างเดียวกันอ่อนแรง ล้ม สายตาผิดปกติ ความดันกระโหลกศีระษะสูงในเด็กเล็ก

4.5. มะเร็งที่กล้ามเนื้อลาย Rhabdomyosarcoma

4.5.1. ในเด็กต่ำกว่า2ปี มักพบที่กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก และเชิงกราน รองลงมา โพรงจมูก ช่องหู และตา

4.5.2. เด็กโตและวัยรุ่น พบได้ที่ ตา หู คอ ทรวงอก ช่องท้อง ช่องคลอด ลูกอัณฑะ และขา

4.5.3. Rhabomyosarcoma ที่เกิดในช่องคลอด มีลักษณะพิเศษคล้ายพวงองุ่น ยื่นออกมาจากช่องคลอด และมีเลือดแแกจากช่องคลอดได้

5. ก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง แต่มีการขยายตัว หรือกระจายลุกลามได้

5.1. กลุ่มโรค Histiocytosis syndromes

5.1.1. Langerhans cell hisitiocytosis

5.1.2. Famillial erythophago hisitiocytosis

6. การรักษา

6.1. ผ่าตัด

6.2. รังสีรักษา

6.3. เคมีบำบัด

6.4. ปลูกถ่ายไขกระดูก ในมะเร็งเม็ดเลือดขาว และต่อมน้ำเหลือ

6.5. รักษาประคับประคอง (Immunotherapy,การปลูกไขกระดูกในมะเร็งชนิดอื่นเช่น neuroblastoma, retinoblastoma)

7. การพยาบาลเมื่อได้รับยาเคมีบำบัด

7.1. ระวังไม่ให้มีการเคลื่อนไหวมาก หากเกิดมาการบวมแดงภายหลัง ควรประคบเย็น

7.2. ดูแลให้ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ

7.3. ดูแลให้ผู้ป่วยทำความสะอาดช่องปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

7.4. ดูแลด้านจิตใจ

8. การพยาบาลเมื่อได้รับรังสีรักษา

8.1. เฝ้าระวังผลข้างเคียงโดยตรงของรังสีรักษา

8.2. ดูแลผิวหนังไม่ให้ถูกน้ำ หากมีแผลควรใช้สำลีชุบ NSS หมาด ห้ามใช้อย่างอื่น

8.3. สังเกตอาการทั่วไป ซึมลง เบื่ออาหาร ท้องร่วง

8.4. สังเกตและติดตามค่าผลเลือด

8.5. รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง